Statskontoret vill utöka tillsynen över djursjukvården

Statskontoret vill utöka tillsynen över djursjukvården

Den tillsyn av djurhälsopersonal som bedrivs av länsstyrelserna i dag, bör utökas med en tillsyn av själva verksamheterna inom djurens hälso- och sjukvård. Det skriver Statskontoret i sin rapport ”En förbättring av tillsynen inom djurens hälso- och sjukvård”. Dessutom vill man avgiftsfinansiera kontrollerna.

” Vi bedömer att resultatet av tillsynen kan få större genomslag om den även riktas mot verksamhetsledningen. Genom att införa verksamhetstillsyn kan länsstyrelserna använda den tillsynsform som är lämpligast vid varje enskilt tillfälle. Tillsynen över djurens hälso- och sjukvård kan därmed bli mer flexibel, situationsanpassad och resurseffektiv”, heter det i rapporten.

Dagens tillsyn är inte tillräcklig, skriver rapportförfattarna. Den är inte anpassad till förutsättningarna, eftersom tillsynen enbart riktas mot individer och inte kontrollerar vilka förutsättningar personalen har för att kunna följa lagen. Med dagens tillsyn kan länsstyrelserna inte kontrollera brister på verksamhetsnivå.

Dessutom omfattas i dag inte all personal av kontrollen, utan bara legitimerad och behörig personal. Enligt rapporten upplevs ansvarsfördelningen mellan behörig och övrig personal som otydlig.

Om regeringen beslutar att genomföra den utökade tillsynen, kommer det att innebära ökade kostnader. Under de senaste fem åren har kostnaden för individtillsyn varit 3 miljoner kronor per år. Kostnaden för en kombinerad tillsyn blir då mellan 3,6 och 4,4 miljoner kronor per år, enligt rapporten.

Statskontorets förslag är att finansieringen görs om, så att kontrollerna i framtiden blir avgiftsfinansierade.

Rapporten har skrivits på uppdrag av regeringen. I uppdraget ingick att bedöma om den operativa tillsyn av djurhälsopersonal som i dag bedrivs av länsstyrelserna även bör omfatta tillsyn över verksamheten som sådan, så kallad verksamhetstillsyn.

Läs hela rapporten här