Djursjukvården behöver bättre arbetsmiljö

Djursjukvården behöver bättre arbetsmiljö

Djursjukvården sticker ut som en bransch med ovanligt dålig koll på arbetsmiljöfrågor. Organisationen Prevent har därför tagit fram en handbok och ett antal filmer för att hjälpa till att förbättra arbetsmiljön.

Enligt lag ska alla arbetsplatser, stora och små, implementera SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). Det handlar om att ha en arbetsmiljöpolicy, rutiner och instruktioner på plats, göra riskbedömningar och introducera nyanställda, anmäl tillbud och arbetsskador.

– Inom djursjukvården har de stora kedjorna viss koll på det här, men de mindre klinikerna vet oftast inte ens vad SAM är. Veterinärer och djursjukskötare är noga med exempelvis MRSA-bakterier och med djuren, men tänker inte alltid på att förhindra att de själva skadas i arbetet.

Det säger Malin Strömberg på Prevent, som är projektledare för handboken. Efter att fått insikt i branschen förstår hon mycket väl varför kännedomen om arbetsmiljöarbete är så låg. Stress, bristen på sköterskor och chefer med dubbla roller som arbetsgivare och kliniker förklarar mycket.

– De har inte ens tid att gå utbildningarna, säger hon.

För att trots tidsbristen sprida information om frågorna, har hon på uppdrag av SLA och Kommunal tagit fram en handbok med mallar och checklistor samt tre instruktionsfilmer. Allt finns att hämta gratis på www.prevent.se/djursjukvard.

– Det sker många skador inom djursjukvården. Personalen blir trampad, sparkad, riven och biten. Och så har vi den växande andelen som drabbas av psykosociala problem på grund av stress, säger hon.

Tanken med materialet är att handboken ska kunna användas som uppslagsverk, checklistan för att göra undersökningar av arbetsmiljön på arbetsplatsen och filmerna kan köras på personalmöten.

Inom djursjukvården finns ett antal inbyggda problem. Exempelvis genom att arbetsgivaren enligt lag har hela ansvaret för arbetsmiljöfrågorna, men hen står ofta själv och opererar. Ett annat aber är att det är skyddsombuden som är arbetsgivarens motpart i arbetsmiljöfrågor, men många arbetsplatser i branschen saknar skyddsombud.

Det förändrar dock inte lagens krav på att implementera SAM. Tillsynen sköts av Arbetsmiljöverket, som gör inspektioner och kan ställa krav på förändringar om man upptäcker brister.

Fotnot: Prevent är en ideell organisation som ägs och finansieras av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Text: Ingrid Kindahl