KSLA: Nya ledamöter och utmärkelse

KSLA: Nya ledamöter och utmärkelse

Kungliga Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) har utsett 23 nya ledamöter, varav sex i Jordbruksavdelningen. Två av dem har anknytning till grisbranschen: Johan Beck-Friis och Erik Lindahl. Dessutom erhåller Jenny Larsson KSLA:s belöning för framstående doktorsarbete för sin avhandling om spädgrisdiarré.

Jenny Larsson disputerade i mars 2016 med sin avhandling ”Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects on Aetiology and Pathology”. Nu erhåller hon KSLA:s belöning för framstående doktorsarbete 2017. Projektet har finansierats med medel från Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Svensk Grisforskning.

– Jag hade inte kunnat genomföra arbetet utan stor hjälp från alla lantbrukare och veterinärkollegor, och vill därför rikta ett stort tack till alla som bidragit, säger Jenny.

Erik Lindahl är veterinär och vd för Lundens djurhälsa AB samt Lundens djurhälsovård AB, och ny ledamot i KSLA. Erik är grundare av Sveriges första privata djurhälsoorganisation och hans företag agerar besättningsveterinär till cirka 20 procent av Sveriges grispopulation. Han är även medlem i Jordbruksverkets referensgrupp gris och har deltagit i utarbetande av riktlinjer för behandling av grisar tillsammans med Läkemedelsverket.

Johan Beck-Friis är veterinär och informationschef, tillika chefredaktör vid Sveriges Veterinärförbund, där han arbetar med strategiska informationsfrågor. Han har även agerat som regeringsexpert i statliga utredningar och är en flitigt anlitad föredragshållare i olika veterinära sammanhang.

Källa: Sveriges grisföretagare