Martin Tivéus bidrog till att EQT köpte IVC

Martin Tivéus bidrog till att EQT köpte IVC

Det var Evidensias tidigare vd Martin Tivéus som till stor del låg bakom att Evidensias delägare EQT förvärvade brittiska IVC. På torsdagen blev det offentligt att Evidensia och IVC går samman.

I samband med fusionen avgår Martin Tivéus från sitt jobb som vd för Evidensia. Han tillträdde så sent som i somras och uppgiften var att utveckla företaget internationellt.

En av delägarna i Evidensia är det Wallenbergkontrollerade riskkapitalbolaget EQT, samt många veterinärer och sköterskor som drivit kliniker i egen regi, sålt till Evidensia och kvarstått som delägare.

Sedan en tid deläger EQT även brittiska IVC (Independent Vetcare), och det var Martin Tivéus som bidrog till EQT:s förvärv av IVC. Något som Per Franzén, EQT:s Sverigechef, tackar Martin Tivéus för i ett pressmeddelande.

”Han (Martin Tivéus) har utvecklat bolaget och också spelat en nyckelroll i EQT:s förvärv av IVC”, heter det i EQT:s pressmeddelande.

VeterinärMagazinet har sökt företrädare för både EQT och Evidensia för att ställa frågor om vad samgåendet kan komma att betyda för Evidensias många delägare och för de anställda.

Text: Ingrid Kindahl Foto Stefan Tell