Stamceller kan bli behandling mot artros hos hund

Stamceller kan bli behandling mot artros hos hund

En ny behandlingsmodell mot artros håller på att utvecklas. Metoden bygger på att stamceller som utvinns från hunden och injiceras i leden – så kallad autolog behandling. Stamceller förväntas bidra till minskade symtom och därmed bättre rörlighet hos djuret.

En av pionjärerna bakom metoden är den italienske forskaren Offer Zeira från San Michele djursjukhus i Milano. Han bjöds in av Sune Jerre (en av fyra svenska ortopeder inom Nordic Veterinary Orthopaedic Society) att demonstrera sin teknik för svenska veterinärer. Demonstrationen ägde rum på Väsby Djursjukhus i januari i år.

– Den här tekniken är väldigt spännande. Den öppnar upp helt nya möjligheter för hundar med långt framskriden artros, men också andra typer av ledsjukdomar. En stor fördel med den här tekniken är att man med enbart en behandling kan få effekt på flera leder samtidigt, säger Sune Jerre.

Men det dröjer innan behandlingen kan bli vanlig ute på djursjukhusen. Det forskningsteam som har tagit fram denna ”adipose tissue derived mesenchymal stem cell”-behandling bedömer att de första studierna är mycket lovande, men det krävs ytterligare forskning för att bekräfta resultaten. Sådana är redan på gång.

Intresset är stort, och en handfull svenska veterinärer har redan gått utbildning hos Offer Zeira i Milano för att lära sig tekniken.

Föreläsningen på Väsby Djursjukhus sponsrades av Scandivet, som också är återförsäljare för den utrustning som behövs för att genomföra behandlingen.

NoVOS är ett nordiskt nätverk av veterinärer inom ortopedi, som bland annat verkar för forskning, utbildning och samverkan inom ämnesområdet.

Text Ingrid Kindahl Bild Väsby Djursjukhus