Dragan Panic frias helt i Ansvarsnämnden

Dragan Panic frias helt i Ansvarsnämnden

Veterinären Dragan Panic frias helt i Ansvarsnämnden. Han hade anmälts av Jordbruksverket för att opererat in en tassprotes på en katt.

I sin anmälan, som lämnades in för drygt ett år sedan, hävdade Jordbruksverket att Dragan Panic hade handlat i strid med djurskyddslagen. Själv har han hela tiden ansett att han har vetenskapen på sin sida.

– Jag är jätteglad. Så himla skönt! Det är alltså inte fel operera in proteser på djuren. De som jag redan har behandlat mår jättebra, säger Dragan Panic efter beskedet.

VeterinärMagazinet skrev om Dragan Panic och katten Micki i nr 6/2015. Där berättade Dragan Panic om hur han – driven av djurägaren – fick idén till en tassprotes, hur han utvecklade den och sedan opererade in den. Två katter opererades innan han blev anmäld.

– Båda katterna mår fortfarande jättebra, den ena var på återbesök så sent som i förrgår, säger Dragen Panic.

Anmälan gjordes av Peter Hofverberg, dåvarande chef för enheten för internationella frågor och djurhälsopersonal vid Jordbruksverket. Han har slutat på Jordbruksverket och arbetar numera på Jönköping University. Till VeterinärMagazinet sa Peter Hofverberg att han hade ett intryck av att operationen inte låg inom ramen för beprövad erfarenhet, utan snarare trial and error. Bland annat med hänsyn till att Dragan Panic i sitt utvecklingsarbete hade sökt information hos en lokal bilmekaniker och sedan hos en tandtekniker.

Jordbruksverket yrkade att Dragan Panic ska åläggas disciplinpåföljd, det vill säga erinran eller varning, men resultatet blev i stället att Dragen Panic helt friades i Ansvarsnämden.

Han går nu vidare i sin verksamhet som chef och ägare vid Öresunds Veterinärklinik i Malmö. De senaste åren har han öppnat ytterligare två kliniker, en i Lund och en i Vellinge, då som delägare tillsammans med andra veterinärer.

Nästa vecka tas nästa steg i expansionen, då Dragan Panic öppnar en klinik i Limhamn. Denna gång blir han ensam ägare.

Text Ingrid Kindahl Foto Andreas Hillergren