Fler ekologiska kycklingar slaktas

Fler ekologiska kycklingar slaktas

Under 2016 fördubblades nästan antalet producenter av ekologiskt hållna slaktkycklingar. Slakten ökade med 193 procent, skriver Jordbruksverket.

Den ekologiska produktionen är dock liten, framhåller Jordbruksverket. Trots den kraftiga ökningen utgör den endast 1 procent av den totala produktionen av slaktkyckling i Sverige.

Förutom ökningen av slaktkycklingproduktionen, ökade även slakten av grisar och invägningen av ägg. Det visar Jordbruksverkets samlade statistik över den ekologiska animalieproduktionen 2016.

Slakten av ekologiskt hållna grisar har ökat med 36 procent de senaste fyra åren. Under 2016 ökade slakten med 6 procent. Även den ekologiska grisproduktionen är liten i förhållande till den totala produktionen. Slakten av ekologiska grisar utgör 2 procent av den totala slakten av grisar.

Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur samt får och lamm var i stort sett oförändrad jämfört med 2015.

Invägningen av ekologisk mjölk vid mejerierna har ökat med i genomsnitt 8,5 procent per år under de senaste 10 åren. Därefter har produktionen endast ökat marginellt. 2006 var drygt 5 procent av den invägda mjölken ekologisk. 2016 var siffran 13 procent.

Utvecklingen för de ekologiska mejeriprodukterna har varit tudelad. Under 2016 ökade produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk medan produktionen av syrade produkter samt grädde och ost minskade.

Partihandelns invägning av ekologiska ägg har ökat med i genomsnitt 17 procent per år under de senaste 10 åren. Under 2016 ökade invägningen med 25 procent jämfört med 2015. 2006 var andelen ägg som producerades med ekologiska produktionsmetoder 6 procent. 2016 var andelen 18 procent.