Mediauppgifter: Kris på SVF:s kansli

Mediauppgifter: Kris på SVF:s kansli

Det råder kris på Sveriges Veterinärförbunds kansli, skriver LO:s tidning Arbetet. Kansliets personal beskrivs som missnöjd och stämningen på arbetsplatsen som dålig.

Enligt artikeln finns det flera förklaringar till den dåliga stämningen. En är att arbetsgivaren (alltså förbundet) inte har tecknat kollektivavtal för de anställda – trots att Sveriges Veterinärförbund är ett fackförbund, och trots att medarbetarna flera gånger har begärt att kollektivavtal tecknas.

En annan anledning är personalnedskärningar, vilket först skulle ha skett via så kallad hyvling då de administrativa tjänsterna skulle minskas från 100 till 50 procent. Efter att Saco kritiserat förslaget pågår nu förhandlingar om att säga upp två hela tjänster och ta bort ytterligare en del andra arbetsuppgifter.

Ytterligare ett skäl till missnöjet är den dåliga ekonomin och anlitandet av externa konsulter. Bland annat en jurist från en advokatfirma, trots att det finns en anställd förbundsjurist. Förra året uppges förbundet ha betalt 4,6 miljoner kronor till externa konsulter.

Ordföranden Marja Tullberg har enligt tidningen höjt sin egen arbetsgrad från 60 till 100 procent.

Antalet medlemmar i SVF uppgår till 3 500 personer.

VeterinärMagazinet söker SVF:s ordförande Marja Tullberg för en kommentar. Artikeln uppdateras.

Text: Ingrid Kindahl