SVF:s styrelse: Kaoset trappas upp

SVF:s styrelse: Kaoset trappas upp

Som VeterinärMagazinet tidigare har rapporterat det uppstått en konflikt på Sveriges Veterinärförbunds kansli. Nu trappas konflikten upp genom att en namninsamling har startats för att få till ett nyval till styrelsen.

Namninsamlingen sker via nätsajten skrivunder.com och uppropet är undertecknat av en lång rad namnkunniga veterinärer, bland andra Åsa Rising (chef på Djursjukhuset Sundsvall), Maria Karlsson (ny överveterinär på DV) och Fredrike Ritter, ordförande för AVF, Anställda Veterinärers Förening, en underavdelning till SVF.

I uppropet begär initiativtagarna att förbundsstyrelsen i Sveriges Veterinärförbund utlyser ett extra fullmäktige snarast. Men vill att fullmäktige ska behandla ”tillståndet i förbundet och frågorna om styrelsens ansvarsfrihet, förbundets ekonomiska förvaltning, förbundets verksamhet, stadgar och organisation”. Dessutom vill undertecknarna att få tillstånd ett nyval av förbundsordförande, förbundsstyrelse, revisorer, valberedning och övriga förtroendeuppdrag. Hänvisning sker till §14:1-5 i stadgarna.

Minst en fjärdedel av medlemmarnas underskrifter behövs här för att utlysa ett extra fullmäktige.

Text: Ingrid Kindahl