Embryots utseende förändras under insulinpåverkan

Embryots utseende förändras under insulinpåverkan

Det finns ett samband mellan fruktsamhetsproblem och störd energibalans. Sambandet är känt hos flera arter och ses till exempel hos kor som ger mycket mjölk och inte äter tillräckligt för att motsvara produktionen.

Sambandet ses också hos människor som är över- eller underviktiga. Nedsatt fruktsamhet hos mjölkkor är kostsamt för lantbrukaren och en av de vanligaste orsakerna till att kor slaktas i förtid.

För att bättre förstår varför fruktsamhetsproblem uppkommer vid störd energibalans har forskare vid SLU undersökt hur ämnesomsättningshormonet insulin påverkar mognande äggceller från kor inför provrörsbefruktning.

Ungefär 300 ko-embryon som odlats fram i laboratorium undersöktes dag 8 i utvecklingen (så kallade blastocyster). Antalet celler i embryona var större om ägget hade mognat med tillsats av insulin. Celler som odlats med insulin visade också utseendemässiga förändringar i sina mitokondrier (cellernas energistationer) och i cellskelettet.

Tillsammans med resultat från genanalyser kan den här studien bidra till förståelse av hur embryon påverkas av att utvecklas i en miljö med störd energibalans.

Läs den vetenskapliga artikeln här