Alla OV måste ta ut moms för sina uppdrag

Alla OV måste ta ut moms för sina uppdrag

Hittills har privatpraktiserade officiella veterinärer, OV, inte behövt ta ut moms på officiella uppdrag. Men nu har Skatteverket utrett saken och ritar om momskartan för alla OV, både privatpraktiserande och statligt anställda.

Alla officiella veterinärer, både offentliganställda och privatpraktiserande, arbetar bland annat med att intyga att ett djur eller djurprodukt som går på export uppfyller gällande hälsokrav. Enligt Jordbruksverket har dessa tjänster hittills inte varit belagda med moms. Men sedan några officiella veterinärer hört av sig till Skatteverket och ställt frågor om momsuttaget, har Skatteverket utrett frågan. Resultatet är att officiella veterinärers uppdrag ska vara belagda med moms från 1 januari 2018. Rutinerna måste nu ändras.

Behöver man rätta momsen i efterhand för det som fakturerats tidigare än den 1 januari i år?

– Nej. Det här är en fråga som uppmärksammades först av veterinärer och Jordbruksverket och det är en rättelse på eget initiativ. Det viktigaste är att det blir rätt framöver, säger Lena Allthin, skatteinformatör på Skatteverket..

De nya reglerna får konsekvensen att även Jordbruksverkets veterinärer, alltså distriktsveterinärer, måste ta ut moms när de utför samma typ av uppdrag som de privatpraktiserande officiella veterinärerna. Syftet är enligt Lena Allthin att motverka en snedvridning i konkurrensen.

– Myndighetsutövning är egentligen undantaget moms. Jordbruksverket är en myndighet och de här uppdragen ses som myndighetsutövning. Men det finns en regel som säger att om samma myndighetsutövning bedrivs i privat regi och den privata aktören måste ta ut moms, ska även myndigheten göra det för att det ska vara konkurrensneutralt, säger hon.

Läs en längre version av denna artikel i VeterinärMagazinet nr 2/2018

Text: Håkan Frisell