Internationell konferens i Globen

Internationell konferens i Globen

8-10 februari samlar Anicura drygt 2 000 veterinärer, djurvårdare och djursjukskötare från sju länder till en veterinärmedicinsk kongress i Stockholm. Syftet är utbyta kunskaper mellan länder, diskutera medicinsk kvalitet och kundnöjdhet samt erbjuda kompetensutveckling.

Flera av föreläsarna är internationella auktoriteter inom sina respektive områden och framstående forskare. Deltagarna är veterinärer, djursjukskötare, djurvårdare och annan djurvårdspersonal.

– Det känns särskilt roligt att vi har med de yrkesgrupper som sällan får möjlighet att besöka veterinärmedicinska konferenser. Vi hoppas att bredden och djupet av ämnen och deltagare ger värdefulla insikter i hur vi tillsammans skapar framtidens djursjukvård, säger Anicuras vd Peter Dahlberg.

På agendan står en bredd av veterinärmedicinska områden, med särskild tonvikt på kvalitet och patientsäkerhet. Några av frågorna som kommer diskuteras är:

  • Incidenthantering i djursjukvården
  • Diagnostik, kirurgi och invärtesmedicin
  • Kvalitet och kostnader för djursjukvård
  • Kundupplevelsen, digitalisering och e-hälsa
  • Kompetensutveckling och medarbetarnöjdhet

Källa: Anicura