Kattforskare kan få pris på 1000 euro

Kattforskare kan få pris på 1000 euro

Organisationen ABCD bjuder in till ansökan om ett pris på 1000 euro (cirka 9 800 kr). Priset ska gå till en ung veterinär som forskar på kattsjukdomar. Det sponsras av läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim.

Ansökan ska vara inne senast den 15 mars, och priset kommer att delas ut vid den kongress som anordnas av International Society of Feline Medicine, i Sorrento, Italien den 28 juni–1 juli 2018.

Den som vinner får inte bara priset, utan blir även bjuden resa och uppehälle till kongressen i Sorrento av Boehringer Ingelheim. Förra året var det Maciej Parys vid University of Edinburgh som tilldelades priset.

ABCD står för Advisory Board on Cat Diseases och är en oberoende internationell organisation med 15 ledande veterinärer från 11 länder.

Läs mer och ladda ner ansökningsblankett på www.abcdcatsvet.org.