Levande calicivaccin orsakar inte sjukdom

Levande calicivaccin orsakar inte sjukdom

MSD Animal Health har den senaste tiden blivit kontaktade av undrande veterinärer som fått information från ett annat läkemedelsföretag om att levande calicivaccin kan återgå till virulens och orsaka sjukdom.

Den studie som används för att stödja detta påstående är, enligt MSD Animal Health, 17 år gammal och rör en kattbesättning för forskning, där man lyfte fram spridning av vaccinvirus som en möjlig risk (1). Det har tillkommit mycket kunskap inom området sedan 2001. Samma författare och forskargrupp har sedan dess publicerat flera artiklar med uppdaterad information i ämnet (2).

De flesta vacciner som används till katter och hundar idag innehåller levande försvagade virus som alla är noggrant undersökta avseende återgång till virulens. Vaccinerade djur kan utsöndra vaccinstammar efter vaccinering. Därför genomför alla läkemedelsföretag rigorösa tester innan ett levande vaccin släpps på marknaden. Detta för att säkerställa att vaccinstammen förblir apatogen, d.v.s. inte kan återgå till virulens och orsaka sjukdom. Det finns heller inte några bevisade fall med återgång till virulens rapporterade.

MSD Animal Health har kontaktat författaren till studien som använts som referens för påståendet, professor Alan Radford på University of Liverpool. Hans kommentarer är helt i linje med att veterinärer kan känna sig fortsatt trygga med att använda levande calicivaccin.

Läs mer om diskussionen med Alan Radford här.

Källa: MSD Animal Health