Svinpest och älgsvält oroar i EU

Svinpest och älgsvält oroar i EU

Afrikansk svinpest i öster och avmagringssjuka renar och älgar i norr. Sverige omgärdas av potentiellt hårtslående djursjukdomar som nu skapar allt större oro i EU.

Svinpesten har fått fäste i främst Baltikum och Polen och har skapat stor nervositet i Danmark, där ett viltstängsel nu planeras längs hela landsgränsen mot Tyskland för att hindra smittade vildsvin från att drabba den viktiga danska produktionen av fläskkött.

I Sverige nöjer sig myndigheterna tills vidare med ökad information.

– Vi har ju inte landgräns på det sättet till de områden som är drabbade i dag. Vi har ju ganska stora hav som finns emellan, konstaterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) som tillsammans med sina EU-kollegor diskuterade läget för olika djursjukor vid sitt möte i Luxemburg på måndagen.

Helt smittsäkert är ändå inte Sverige.

– Det finns en viss risk att afrikansk svinpest skulle kunna komma till Sverige med fordon eller återvändande jaktturister så det är viktigt att man har en information kring de här frågorna. Det förbereder jordbruksverket och en större informationskampanj förbereds också i EU, berättar Bucht.

Samtidigt pågår sedan årsskiftet en ökande provtagning på trafikdöda älgar och renar i norra Sverige för att söka spår av den så kallade avmagringssjukan, CWD.

– Det är viktigt att man har kontroll på det här. Man förbereder nu också att ta mycket fler prover när älgjakten kommer igång i höst och under renslakten, säger Bucht.

En hel vildrenflock i Nordnorge har avlivats under hösten och vintern på grund av avmagringssjukan, som stundtals även kallats för galna älg-sjukan. Dessutom har en variant på sjukdomen påträffats hos två älgar och en hjort i Norge och hos en älgko i Finland.

Sverige har nu fått i uppdrag av EU att testa minst 6 000 djur under de närmaste åren.

– Vad vi gör nu är att vi ökar provtagningar för att kunna konstatera om den finns i Sverige. Det finns all anledning att ta det här på allvar, säger Sven-Erik Bucht.

Källa: TT