Ingrid Ljungvall är ny Diplomate i kardiologi vid UDS

Ingrid Ljungvall är ny Diplomate i kardiologi vid UDS

UDS och VH-fakulteten vid SLU har fått en ny europeisk specialist i kardiologi. Docent och universitetslektor Ingrid Ljungvall är nu Diplomate of the European College of Veterinary Internal Medicine inom subspecialiteten kardiologi.

Ingrid Ljungvall är den första som erhållit titeln på 20 år i Norden. Det innebär att UDS har två av de totalt fyra europeiska diplomates i kardiologi som finns i Norden. De som genomgår denna specialistutbildning passerar först en vidareutbildning inom allmän internmedicin, examineras i den allmänna examinationen som ECVIM-CA-residents först avlägger, för att sedan avsluta utbildningen med sex delexaminationer med kardiovaskulärt fokus.

– Från år 2000 har SLU erbjudit utbildningsplatser för framtida specialister inom ECVIM-CA (intermedicin, kardiologi och onkologi). Dessa utbildningsprogram är viktiga för universitetet då de säkerställer att vi har klinisk specialistkompetens. Det bidrar också till att veterinärutbildningen i Sverige håller en hög standard, säger professor och ämnesföreträdare inom internmedicin Jens Häggström. Han är också handledare inom ECVIM residency-programmen vid SLU.

Källa: SLU Foto: Kristin Johansson

Bilden: Ingrid Ljungvall undersöker en labradorvalp