Ugglarps Gård till Evidensia

Ugglarps Gård till Evidensia

Ugglarps Gård i Ängelholm att ansluter sig till Evidensia, enligt ett pressmeddelande. Kliniken tar emot både smådjur och hästar.

– Ugglarps Gård passar väldigt bra in hos oss med tanke på närheten till vårt specialistdjursjukhus i Helsingborg för både häst och smådjur. De stärker den lokala närvaron i området och ger oss större möjlighet till kunskapsutbyte mellan enheterna i närområdet, och ökar tryggheten för djurägarna med remisser mellan enheterna som har gemensamt journalsystem, säger Johan Wiklund, vd för Evidensia Djursjukvård.

Carin Strand, veterinär och ägare till Ugglarps Gård ser fram emot de fördelar som samgåendet medför. Hon säger:

– Vi ser fram emot att bli del av ett större sammanhang. Det ger oss möjlighet att fokusera på kärnverksamheten och utveckla den. Att frigöra tid från att hantera löner, hemsida, hygienplaner och bokföring för att få fokusera på att utveckla vården, och också få tillgång till en enorm kunskapsresurs och kompetensutveckling genom Evidensia, känns mycket inspirerande.

Stuteriverksamheten som ligger i anslutning till veterinärklinikerna kommer att fortsätta vara privatägd:

– Stuteriet är vårt eget, säger Carin glatt.

Smådjurskliniken på Ugglarps Gård startade 1999 och består av fyra veterinärer och sex sköterskor . Där finns operationsavdelning, tandklinik, endoskopi, stort laboratorium, ultraljud och man gör det mesta utom ortopedi.

Hästkliniken tillkom 2010 och har fyra veterinärer, två veterinärkonsulter och fem sköterskor. Även där finns en hög utrustningsnivå med en stor kirurgavdelning och MRI på stående häst.

Precis som övriga kliniker inom Evidensia Djursjukvård kommer man att fortsätta att arbeta självständigt, och vara den personliga kliniken som känner sina stamkunder och erbjuder högklassig avancerad vård.

Källa: Evidensia