Tagen för fortkörning? Så här gör du

Tagen för fortkörning? Så här gör du

Veterinärer har rätt att köra för fort ”i brådskande yrkesutövning”. Så här gör du om du ändå blir stoppad av polisen.

Nyligen körde en veterinär i Skåne 169 kilometer i timmen på en 110-väg. Han fick böter och indraget körkort. Nu har han överklagat, eftersom han ansåg sig vara ute i brådskande ärende. Men enligt Trafikförordningen har veterinärer rätt att köra för fort ”i brådskande yrkesutövning.

Ruben Börjesson, före detta polis och trafikexpert på tidningen Teknikens Värld, reder ut begreppen och ger råd om hur veterinärer som behöver köra för fort bör agera när de blir stoppade.

– Bli inte förvånad om polisen inte kan det här – trafikutbildningen inom polisen är lågprioriterad, säger han.

Hur ska man då agera som veterinär om man hamnar i en sådan situation och blir stoppad för fortkörning?

– Man talar om för polisen att det här är brådskande yrkesutövning och att man har rätt att bryta mot hastighetsbestämmelserna. Har polisen en annan uppfattning, får de rapportera det till åklagare som får bedöma om det är ett brott. Som veterinär samlar man på sig bevis när jag exempelvis kommer fram till den bonde som behövde hjälp med sitt djur.

Enligt Ruben Börjesson handlar det om två processer som startar när polisen ”tagit” en veterinär som kört för fort i sin tjänsteutövning. Den första gäller hastighetsöverträdelsen. Den kan rendera 4 000 kronor i böter. Skriver inte veterinären på ett papper från polisen och godkänner det går ärendet vidare till åklagare.

– Då blir veterinären förmodligen frikänd, säger Ruben Börjesson.

Är man ute i en brådskande yrkesutövning, bör man alltså inte medge att ett brott har begåtts.

Polisen kan dra in veterinärens körkort interimistiskt på plats, men i så fall veterinären fortsätta att köra i 48 timmar. Därefter agerar Transportstyrelsen och beslutar, om den inte hör från veterinären, att körkortet ska vara indraget i tre månader.

Det lönar sig alltså att så snart som möjligt ta kontakt med Transportstyrelsen.

– Kontakta Transportstyrelsen och tala om att det har blivit fel. Säg du behöver hjälp, eftersom du har kört för fort i brådskande yrkesutövning och att polisen inte begrep det, säger han.

Även om Transportstyrelsen håller med polisen, kan tiden körkortet dras in i vissa fall kortas till en månad eftersom myndigheten gör en individuell bedömning.

I det aktuella fick veterinären information om att en kalv hade ett misstänkt benbrott. På väg till djuret stoppades han av polisen i Landskrona. Veterinären berättade hur det låg till, men polisen gav honom ändå böter. Körkortet drogs in i tre månader av Transportstyrelsen.

”Polisen tog ingen notis om mina uppgifter och visade heller ingen respekt för min yrkesroll som tjänsteman på pågående förrättning”, skriver veterinären i en överklagan nyligen av Transportsstyrelsens beslut.

Det visade sig sedan när veterinären kom fram till djurbonden att det inte handlade om ett benbrott utan om en ko som fläkt sig.

Fakta:

Så säger Trafikförordningen:

”10 § Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap 17 §, 4 kap 20 § och 9 kap 1 § första stycket 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har meddelats med stöd av 3 kap 17 §, 10 kap 1 eller 14 § gäller inte när ett fordon används

1 vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt 7 kap 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

2 i brådskande yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller av personal inom Kriminalvården, eller

3 i andra jämförliga trängande fall.”

Några ärenden som avgjorts i domstol:

En veterinär friades år 2010 från fortkörning i tingsrätten efter det att i ett brådskande ärende ha kört 54 kilometer i timmen på en 40-väg i Tumbo.

Samma år körde en distriktsveterinär för fort i ett brådskande ärende i Åre. Men veterinären körde 87 kilometer i timmen på en sträcka där hastighetsgränsen var 80. Tingsrätten ansåg i det fallet att veterinären i sammanhanget kört för sakta och fällde denne för fortkörning (!)

”För det fall ett brådskande ärende varit för handen kan det rimligen antas att veterinären hållit än högre hastighet än så”, heter det i domen, enligt tidningen Östersunds-Posten som rapporterade om händelsen.

År 2016 friades en veterinär i tingsrätten efter det att ha kört 96 kilometer i timmen på en 80-väg. Veterinären var på väg till en väninna som hade en hund med svåra magsmärtor.

Text Håkan Frisell