Cetirizin fungerar bra på hund

Cetirizin fungerar bra på hund

Allergimediciner av typen antihistaminer används ofta till människa men är inte registrerade för hund i Sverige. Antihistaminet cetirizin har använts till hund men det är osäkert hur stor dos som behövs för att få god effekt.

Forskare vid SLU har undersökt hur cetirizinhalten i blodet förändras över tid efter att hundar fått tabletter med cetirizin. Samtidigt undersöktes hur bra effekt cetirizin har när det kommer till att dämpa svullnader orsakade av histamin, en av immunförsvarets signalsubstanser som är viktig vid allergier. Inga negativa biverkningar sågs av behandlingen och med hjälp av resultaten kunde forskarna beräkna hur hög koncentration av cetirizin som behövs i blodet för att ge god effekt.

Studien visar att cetirizin effektivt motverkar allergiska reaktioner hos hund. Enbart antihistamin kan räcka vid lättare allergibesvär men oftast behövs en kombination av läkemedel vid mer besvärande symtom.

I publikationen föreslås lämplig dosering som i en planerad studie kommer att ges till hundar med atopisk dermatit.

Studien finansierades av Agria och SKK Forskningsfond samt Svelands Stiftelse för Djurens Hälsa och Livskvalitet.

Länk till publikationen