Nyheter för arbetsgivare från årsskiftet

Nyheter för arbetsgivare från årsskiftet

Nu är det 2019 och för dem som driver egen klinik innebär det en del nyheter. Exempelvis ska arbetsgivardeklaration lämnas in varje månad på individnivå för alla anställda. Karensdagen vid sjukdom försvinner och ersätts av ett karensavdrag.

När alla arbetsgivare måste redovisa löneutbetalningar och skatteavdrag individuellt för varje anställd, varje månad, blir det som att lämna in en kontrolluppgift varje månad i stället för en gång om året. Man kan också uttrycka det som att i stället för att som tidigare skicka in själva arbetsgivardeklarationen, skickar man in även underlaget.

  • Reseräkningar kommer ofta in flera månader efter att resan har genomförts. Då måste man gå tillbaka för att rätta felaktigheter i kostförmånen. Som tur är har Skatteverket gått med på en respit just när det gäller kostförmån. Det innebär att man kan registrera en måltid ett par månader senare.
  • Om en anställd slutar och får en för hög slutlön, kan det i värsta fall uppstå en skuld till företaget. Den kan bli marig att rätta till, eftersom det inte längre finns någon löpande månadslön att reglera mot.
  • Den som kör mer än 3 000 mil per år med tjänstebil har rätt till sänkt förmånsvärde med 25 procent. Om man har beräknat att köra mer än 3 000 mil men inte kommer upp i det, måste skatten justeras i efterhand – på rätt månad.

En annan nyhet är att karensdagen vid sjukdom ska ersättas av ett karensavdrag från och med den 1 januari 2019. Det innebär att arbetsgivaren ska dra av 20 procent av sjuklönen.

En anledning till den här förändringen är att man som anställd inte ska kunna ta sjukledigt mot slutet av dagen för att gå runt karensreglerna. För dem som har flera olika arbetsgivare kunde den tidigare karensdagen slå alltför hårt, eftersom man kunde få en karensdag från varje arbetsgivare. Nu anses alltså ”självrisken” vid sjukdom blir mer rättvis.

Text: Ingrid Kindahl