Protester i Polen mot att utrota vildsvinen

Protester i Polen mot att utrota vildsvinen

Det har uppstått en miljöfejd i Polen till följd av regeringens beslut att försöka utrota vildsvin i landet, i syfte att bekämpa afrikansk svinpest. Det skriver Dagens Nyheter.

Regeringen vill skjuta det flesta av landets 200 000–300 000 vildsvin. Miljöministern Henrik Kowalcky anser att avskjutningen är det enda sättet att bekämpa den fruktade och mycket smittsamma afrikanska svinpesten. Som ett sätt att uppmuntra avskjutningen erbjuds skottpengar på vildsvinen. Högsta belöningen är motsvarande 2 000 kr för en vuxen sugga.

De som protesterar är forskare, jägare och naturvänner som anser att det är meningslös och barbarisk utrotning av en hel djurart.

En jägarorganisation vädjar i ett öppet brev till alla sina kolleger att inte delta i massakern. Många jägare påpekar att avskjutningen bryter mot etiska regler för viltjakt, eftersom även dräktiga suggor och suggor med ungar ska skjutas.

Två experter i den polska vetenskapsakademin uppger att det inte finns någon studie som visar på något samband mellan antal vildsvin och spridningen av ASF. Om ett område rensas från vildsvin, kommer det snart att återbefolkas, skriver de i en rapport.

Jägare medger att en viss minskning av vildsvinspopulationen kan vara nödvändig, men de framhåller samtidigt svinens betydelse för ekologin.

Källa: Dagens Nyheter