Lätt att dra fel slutsats av röntgen

Lätt att dra fel slutsats av röntgen

Så många som en tredjedel av de slutsatser som dras efter röntgenundersökningar kan vara fel. Det framkommer i en ny studie som genomförts av AniCura vid 111 djurkliniker i Europa.

Studien, som genomförts inom ramen för AniCuras kvalitetsarbete, bygger på 600 genomförda röntgenundersökningar. Resultatet, som visar att endast 65 procent av röntgenundersökningarna resulterade i adekvata slutsatser, var likartat mellan de deltagande länderna.

Röntgenbilder tas vid ungefär var tionde patientbesök och är därmed en av de vanligaste diagnostiska metoderna inom djursjukvården.

– En framgångsrik behandling är beroende av högkvalitativ diagnostik, och resultatet från denna studie visar att vi kan förbättra användandet av röntgen inom djursjukvården. Genom mer utbildning, förbättrade riktlinjer och användning av specialistkompetens via digitala bildtjänster kan vi stärka kvaliteten inom bilddiagnostik, säger Jo Amundstad, veterinär och ansvarig för studien på AniCura.

De 111 djurkliniker som deltog i studien bidrog med fem röntgenbilder vardera de kliniska slutsatserna och tolkningarna bifogades. Bilder och slutsatser analyserades av Anthony Pease, Diplomate inom veterinärmedicinsk radiologi, och gavs ett kvalitetsbetyg som omfattade bildkvalitet, tolkning, slutsats samt eventuella brister i strålningssäkerhet.

– Det är första gången vi kunde genomföra en större internationell studie inom bilddiagnostisk kvalité i djursjukvården och studien har gett oss insikter som är viktiga för den fortsatta utvecklingen, säger Anthony Pease.

Studien genomfördes under perioden januari-februari 2019.

Källa: AniCura