Ny teknik kan försluta lungvävnad

Ny teknik kan försluta lungvävnad

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med Washington State University undersökt möjligheten att använda en resorberbar självlåsande loop för att försluta lungvävnad.

Vid lungsjukdom kan vävnadsprover från lungan behövas, alternativt ska delar av lungan avlägsnas kirurgiskt. När titthålskirurgi används hos hundar och katter är det av utrymmesskäl svårt att använda vissa verktyg för att försluta vävnaden vid ingreppet.

För att ta reda på om det går att använda en resorberbar självlåsande loop (LigaTie) för att försluta lungvävnad vid kirurgi undersökte forskarna hur väl loopen höll lungan tät jämfört med en standardmetod, kirurgiska metallclips fästade med en så kallad TA-stapler.

Studien utfördes på kadavermaterial från get. Vävnadsprover av en given storlek togs 3 cm från lungans kant, och vävnaden förslöts med loop eller clips. Luft pumpades in i lungan till bestämt tryck samtidigt som lungan hölls under vatten och eventuellt läckage registrerades.

Studiens slutsats var att den resorberbara självlåsande loopen höll tätt vid högre tryck än metallclips vid förslutning av yttre lungvävnad efter provtagning, och att metoden kan vara ett bra alternativ.

Länk till publikationen

Källa: SLU Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU