Jordbruksverket går med på att anpassa K112

Jordbruksverket går med på att anpassa K112

Brist på skyddsutrustning och handdesinfektion har lett till att Jordbruksverket går med på att djursjukvården får anpassa sina rutiner inom ramen för hygienföreskriften K112. Det framgår av ett brev riktat mot djursjukvården.

Så länge det råder brist på skyddsutrustning och handdesinfektion, anser Jordbruksverket att djursjukvårdsverksamheter ska ha möjlighet att anpassa sina rutiner efter omständigheterna inom ramen för K112 (föreskriften SJVFS 2013:14 ). En förutsättning är att kliniken gör en noggrann riskbedömning för den egna verksamheten.

En grupp företrädare från branschen med särskild vårdhygienkompetens har tagit fram ett underlag för riskbedömning med tanke på bristen på material. Jordbruksverket har godkänt att detta underlag för riskbedömning kan användas som stöd för riskbedömningen hos varje enskild verksamhet. Länken till underlaget finns här.

De anpassade hygienrutinerna ska dokumenteras som en bilaga till verksamhetens ordinarie hygienplan. Bilagan ska vara tidsbegränsad och ska upphöra att gälla när skyddsutrustning, desinfektionsmedel med mera åter finns att tillgå.

Jordbruksverket påpekar att syftet med en hygienplan fortfarande ska uppnås. De grundläggande förutsättningarna för en god vårdhygien ska säkerställas både för patientsäkerhet och för arbetarskydd.

”Om det, trots riskbedömning och hygienrutiner, inte finns förutsättningar för din personal att arbeta på ett smittskyddsmässigt acceptabelt sätt, kan det vara nödvändigt att ni förändrar verksamheten”, skriver Jordbruksverket. Arbetsmiljöaspekter gäller fortfarande. Mer information om det finns på Arbetsmiljöverkets webbplats, https://www.av.se/

Källa: Jordbruksverket