Nu ska akut djursjukvård prioriteras

Nu ska akut djursjukvård prioriteras

Redan tidigare har Jordbruksverket och Läkemedelsverket uppmanat veterinärer till återhållsamhet gällande förskrivning av läkemedel som är kritiskt viktiga för humansjukvården för vård av patienter med covid-19.

I ett pressmeddelande meddelar nu myndigheterna att många läkemedel för anestesi inom veterinärmedicin tar slut hos leverantör.

Kirurgisk verksamhet som faller inom begreppet akut djursjukvård ska därför ges prioritet i den veterinärmedicinska vården. All annan sjuk- och hälsovård som kräver anestesi måste därför lågprioriteras för att inte bristsituation av läkemedel ska öka eller att akut sjuka djur inte kan ges den behandling som krävs för att upprätthålla djurskyddet.

– Detta ställs på sin spets när vi nu går in i ett skede där ett flertal första- och andrahandsval av läkemedel för anestesi är restnoterade eller ska reserveras för humant bruk, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Utifrån kriterier fastställda av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) bedömer Jordbruksverket att hälso- och sjukvård för livsmedelsproducerande djur, tjänstedjur och servicedjur, samt akut sjukvård för alla djur som hålls av människor är samhällsviktig verksamhet.

Alternativa anestesiläkemedel
Sveriges Lantbruksuniversitet uppger att andra receptbelagda anestesiläkemedel som kan användas för induktion av allmän anestesi på djur är alfaxalon (Alfaxan) och tiopental (Pentocur). För induktion av dissociativ anestesi kan tiletamin i kombination med zolazepam i Zoletil användas. Om de ovan nämnda anestesiläkemedlen inte finns tillgängliga kan induktion utföras med ketamin efter adekvat premedicinering. Mer omfattande kirurgi bör utföras under inhalationsanestesi om totalintravenös anestesi med propofol eller alfaxalon inte kan erbjudas.

I FASS anges vanligen dosering av anestesiläkemedel utan premedicinering. Inom veterinärmedicinen rekommenderas vanligen premedicinering med olika kombinationer av sederande läkemedel och opioider. Valet av premedicinering påverkar både dosering och injektionshastighet av anestesiläkemedlet. Kunskap om läkemedlen är nödvändig för att undvika överdosering och komplikationer. Ordinerande veterinär kan kontakta professor i anestesiologi Görel Nyman på SLU via mejl gorel.nyman@slu.se för ytterligare information om dosering och injektionsteknik om andra anestesiläkemedel än beprövade behöver användas under rådande omständigheter.

Källa: Jordbruksverket