Evidensia lanserar digital guide för remitterande veterinärer

Evidensia lanserar digital guide för remitterande veterinärer

Från juni 2020 kan alla veterinärer använda en digital remissguide när de remitterar sina patienter till Evidensias djurkliniker eller djursjukhus. Det ger översikt över vem som gör vad på Evidensias olika enheter och talar om till vem man ska remittera.

”Med Evidensias remissguide får andra veterinärer tillgång till ett lätt verktyg som åskådliggör vart man kan remittera patienter vidare. På detta sätt utökas samarbetsmöjligheterna som ger djuren precis den vård de behöver”, skriver Evidensia i ett pressmeddelande.

Remissguiden med information, sökverktyg och remissblanketter på samma ställe finns på evidensia.se. Den digitala plattformen har fyllts med vad de olika Evidensiasenheterna tillhandahåller. I guiden går det att leta bland fördefinierade och valbara discipliner, utrustning och remissområden i den geografiska del remittenten själv väljer. Sökningen efter den specifika kompetensen eller utrustningen filtrerar de kliniker som uppfyller sökkriterierna.

När det står klart vem man ska remittera till delges den utvalda kliniken patientjournalen, relevanta testsvar, röntgenbilder etcetera i remissformuläret. Underlagen underlättar planeringen av undersökningen/behandlingen och att patienten får träffa rätt veterinär.

Marlene Areskog, Country Medical Director Evidensia Sverige:

– Alla veterinärer har någon gång stått där och undrat vem som kan ta emot en remiss, och ofta finns kanske kompetensen närmare än du tror. Inom Evidensia har vi kliniker som erbjuder allt från enklare ingrepp som kejsarsnitt, pyometra eller en provlaparatomi på jourtid till intensivvård, internmedicinska utredningar, avancerad käkkirurgi, ryggkirurgi, svåra hudutredningar eller specialistfysioterapi. Ibland söker man specialistkompetenser, ibland avancerad utrustning. I Evidensias remissguide kan alla veterinärkollegor lättare hitta det de letar efter. Tack vare den stora sökradien går det att hänvisa någon i andra änden av landet, jättebra när man till exempel får telefonsamtal från djurägaren på semester, eller när man arbetar som online-veterinär.

Källa: Evidensia