Antalet biverkningsrapporter sjönk något 2019

Antalet biverkningsrapporter sjönk något 2019

Under 2019 tog Läkemedelsverket emot totalt 614 biverkningsrapporter gällande misstänkta biverkningar på läkemedel i veterinärmedicinsk användning. Det är en minskning från 2018, då antalet rapporter uppgick till 694. Det uppger Läkemedelsverket.

Av rapporterna för 2019 kom 76 procent från veterinärer och 19 procent från djurägare. Resterande 5 procent var rapporter bland annat från farmaceuter. 438 rapporter skickades direkt till Läkemedelsverket från rapportören medan 176 rapporter kom via läkemedelsindustrin.

De tre vanligast förekommande ATC-koderna totalt för alla djurslag i biverkningsrapporteringen var QI (immunologiska läkemedel), QP (antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel) och QM (rörelseapparaten).

Svenska rapporter om misstänkta biverkningar registreras, förutom i Läkemedelsverkets databas, också i en europeisk databas för fortsatt analys inom ramen för det europeiska säkerhetsarbetet. För att undersöka det eventuella sambandet mellan rapporterad misstänkt biverkning och ett läkemedel krävs vidare utredningar.

Viktiga faktorer att ta hänsyn till är då till exempel patienternas sjukdomar, andra samtidigt använda läkemedel och rapporterade tidsförlopp. I de flesta fall kan ett starkare samband med läkemedlet konstateras först efter analys av flera liknande rapporter och även uppföljande studier kan ibland krävas.

Rapporterna kan leda till att Läkemedelsverket och andra läkemedelsmyndigheter inom EU vidtar åtgärder för att utvärdera nyttan och risken med ett läkemedel. Det kan exempelvis resultera i att:

  • produktinformationen uppdateras
  • användningen begränsas
  • godkännandet omprövas

Källa: Läkemedelsverket