Efter nya avslöjanden: SVF vill ha kameror i slakterier

Efter nya avslöjanden: SVF vill ha kameror i slakterier

Sveriges Veterinärförbund reagerar starkt på det filmmaterial från ett svenskt slakteri som TV4 publicerat i dagarna. Filmerna visar på överträdelser mot flera djurskyddsbestämmelser. Nu vill SVF att Jordbruksverket, i likhet med andra europeiska länder, inför krav på övervakningskameror på slakterier i Sverige.

Det är på sin hemsida som SVF kommenterar filmerna i ett uttalande, där man betonar att det som visas är helt oacceptabelt – eftersom djuren uppenbart utsätts för lidande.

Så här skriver SVD bland annat:

”För att förhindra att liknande händelser inträffar på andra slakterier vill SVF betona vikten av företagens eget ansvar för djurskyddet, men även vikten av ett välfungerande system för offentlig kontroll. Detta bygger på att tillräckliga resurser avsätts till berörda kontrollmyndigheter.

SVF vill nämna att det på senare år i flera europeiska länder, till exempel Storbritannien, Frankrike och Belgien, på förekommen anledning införts eller kommer att införas krav på att övervakningskameror (CCTV) ska vara installerade i slakterier. Detta kan gälla både uppstallningsutrymmen, drivgångar och området för bedövning och avblodning. Sådana kameror kan underlätta myndigheternas övervakning av hur djuren hanteras både i realtid och i efterhand. SVF anser att ansvariga myndigheter, i detta fall Jordbruksverket, bör införa ett sådant krav på övervakningskameror även i Sverige. Även den europeiska veterinärfederationen FVE har uppmärksammat frågan: https://fve.org/publications/use-of-closed-circuit-television-cctv-in-the-supervision-and-verification-of-animal-welfare-standards-in-approved-premises/.

Samtidigt som man konstaterar att övervakningskameror kan vara ett mycket användbart verktyg i djurskyddskontrollen ska det betonas att kameror aldrig kan ersätta en fortlöpande fysisk närvaro av en kvalificerad officiell veterinär”.

Källa: SVF Bilden föreställer SVF:s ordförande Katja Puustinen