Veterinärer behöver kommunicera effektivare med lantbrukare

Veterinärer behöver kommunicera effektivare med lantbrukare

Veterinärer som ger råd till mjölkbönder använder ofta en samtalsstil som minskar djurägarnas vilja att följa råden. Det visar en studie vid SLU.

I studien undersökte forskarna hur 42 svenska veterinärer pratade vid rådgivning till mjölkgårdar. Resultatet visar att veterinärerna främst ger information, ställer frågor och argumenterar för att övertyga djurägaren att göra det veterinären anser vara bäst. Samtidigt visar tidigare forskning att en sådan samtalsstil kan minska djurägarnas vilja att följa råden.

SLU:s studie genomfördes genom att veterinärerna spelades in vid samtal med skådespelare som spelade mjölkbönder, samt vid verkliga samtal under besök på mjölkgårdar. Samtalen med skådespelarna och med de verkliga djurägarna visade samma mönster: Veterinärerna tog rollen av ”experten som avgör vad som är bäst för klienten”. Mönstret var särskilt tydligt hos veterinärer med längre erfarenhet i yrket.

Studien visar att veterinärer behöver kommunicera effektivare i rådgivningssituationer och att de sannolikt skulle nå fram bättre med sina råd om de i högre grad undersökte klienternas mål, prioriteringar och motiv till åtgärder. Det är även viktigt att se till hur de tar emot och förstår råden.

Projektet var ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Bristol University, MICLab AB och MeetMe Psykologkonsult AB.

Länk till publikationen här

Källa: SLU