Debatt: Så kan Sverige vässa smittspårningen

Debatt: Så kan Sverige vässa smittspårningen

Det behövs ett omtag i den svenska smittspårningen av covid-19. Det skriver professorerna Tove Fall, Torsten Åkesson och Joacim Rocklöv i en debattartikel i Svd. Artikeln innehåller en rad konkreta förslag.

Utgångspunkten är TTI, test-trace-isolate, ett begrepp som gjort att exempelvis länder i Asien lyckats undvika större allmän smittspridning av covid-19. I Sverige har TTI använts med ”varierande ambitionsnivå” i de 21 regionerna, skriver artikelförfattarna. Nu menar det att de behövs ett nationellt omtag kring TTI.

Förslagen för hur det ska ske innebär att:

  • Regeringen inför en smittbärarpenning även för dem som är utsatta för högriskexponering av smitta på exempelvis arbetsplatsen och inte bara i hushållet.
  • Det införs kvalitetsmått för hur snabbt TTI-processen går, exempelvis hur många dagar man får vänta på provsvar, hur lång tid det tar innan testposivita personer nåtts av smittspårare och hur lång tid det tar att identifiera deras kontakter. Kvalitetsmåttet bör följas upp på nationell nivå. Forskningsprojektet Crush covid har undersökt sådana parametrar för Region Uppsala och därmed kunnat identifiera flaskhalsar.
  • Sverige bör snabbutreda en smittspårningsapp som är kompatibel med anda EU-länders.
  • Smittspårningssystemet effektiviseras genom att inte bara den smittades kontakter efter smittotillfället kartläggs, utan att man även söker efter den som man har smittats av. Så sker inte i Sverige i dag.
  • Det införs en beredskapsorganisation som består av cirka 6 000 personer som med kort varsel kan kallas in vi nya pandemier för att utföra smittspårningsarbete.

Tove Fall är professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och en av forskningsledarna för Crush covid.

Torsten Åkesson är professor i partikelfysik vid Lunds universitet.

Joacim Rocklöv är professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Källa: Svenska Dagbladet Foto Göran Ekeberg