Även Storbritannien lider av veterinärbrist

Även Storbritannien lider av veterinärbrist

Det är inte bara Sverige som lider av brist på veterinärer och djursjukskötare. Nu kraftsamlar den brittiska veterinärhögskolan RCVS mot samma problem i Storbritannien. Det skriver den brittiska tjänsten Vet Times.

I debatten om personalkrisen i den svenska djursjukvården reser många krav på att Jordbruksverket ska godkänna att personer med brittisk veterinärlegitimation får arbeta i Sverige på samma sätt som före brexit. Problemet är bara att personalkrisen är stor även i Storbritannien.

Nu planerar RCVS (Royal College of Veterinary Surgeons) att arrangera ett toppmöte för att diskutera aktuella frågor. Fram till dess för man aktiva diskussioner med EU:s veterinärhögskolor om att leverera fler utexaminerade veterinärer, och man söker igenom databaser för att kontakta icke-praktiserande veterinärer i hopp om att locka en del av dem tillbaka till praktiken – åtminstone för en tid.

Enligt RCVS:s chef Lizzie Lockett har bristen på veterinärer i Storbritannien förvärrats både av pandemin och av brexit.

–Det har funnits brist på veterinärer under en tid, men jag tror att covid har förvärrat problemet. Personalen kämpar mot utbrändhet, sjukdomar och olika restriktioner, säger hon till Vet Times.

Hon överväger möjligheterna att rekrytera från utlandet, och har pågående dialog med veterinärhögskolor i EU, samtidigt som hon konstaterar att det finns kapacitetsbrist inte bara i hela Europa utan också i resten av världen.

Enligt Lizzie Lockett har många veterinärer och sköterskor lämnat yrket eller bytt till icke-kliniska tjänster, men att vissa kanske kan återvända för att hjälpa till under en kort tid.

–För närvarande samlar vi data om detta: Vilka personer finns i registren, vilka kategorier tillhör de, till vilka jobb de har gått. Vi försöker skapa en fullständig bild av vad som händer, säger hon.

Informationen ska matas in i en plattform som matchar potentiell arbetskraft med marknadens behov. Uppgifterna ska också tas med till toppmötet om arbetsmarknaden som ska ordnas i höst, möjligen i november.

Källa: Vet Times