Hur har du det på jobbet, Hillevi Lindström?

Hur har du det på jobbet, Hillevi Lindström?

Hillevi Lindström är sedan maj 2020 chef för Distriktsveterinärerna i Sverige, en organisation med mottagningar och filialer på omkring 80 platser som inbegriper cirka 500 veterinärer, leg djursjukskötare och djurvårdare. Hon är civilekonom i grunden och har arbetat som ekonom för Distriktsveterinärerna sedan 1995, med ett avbrott under dryga fem år så hon arbetade som chef inom Samhall, Mullsjö kommun,. Men nu är Hillevi Lindström tillbaka hos Distriktsveterinärerna sedan 2020.

Vad är det bästa med ditt jobb, undrar VeterinärMagazinet?

–Det är en spännande organisation, där vi ju är en del av Jordbruksverket och har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi har en typ av organisation kring djurskydd som är unik internationellt sett med distriktsveterinärer som är tillgängliga för djur- och smittskydd dygnet runt.

Det speciella med att jobba som distriktsveterinär är arbetet med beredskap, menar Hillevi Lindström.

–Det är en spännande utmaning som fungerar bra för många, men som kan vara svårare under olika perioder i livet. Men vi försöker hela tiden att utveckla arbetsmiljön och hitta nya lösningar framåt för att modernisera arbetssätten och våra arbetsvillkor. Arbetsmiljöfrågorna står alltid väldigt högt upp på agendan hos oss.

Det kommer att bli jättebra och det är väldigt mycket på gång just nu som blir fördelaktigt för våra medarbetare. Vi har en bra dialog inom branschen, alla vill hitta lösningar.

Läs hela artikeln med Hillevi Lindström i VeterinärMagazinet nr 7, som utkommer vecka 50.

Text: Beata Hansson