Nytt vaccin mot kennelhosta lanseras

Nytt vaccin mot kennelhosta lanseras

Nu lanseras ett nytt vaccin mot kennelhosta till hund, i form av subkutan injektion. Det meddelar tillverkaren MSD Animal Health.

Vaccinet, som säljs under varumärket Nobivac Respira Bb vet, stimulerar till aktiv immunitet mot Bordetella bronchiseptica, som är en av de främsta orsakerna till kennelhosta. Vaccinet uppges minska kliniska symptom från övre luftvägarna samt utsöndring av bakterier efter infektion. Medlet finns som färdigblandad suspension i en förfylld spruta. Dosen är 1 ml per vaccination och vaccinet kan ges från sex veckors ålder.

–Vi är glada att kunna erbjuda det första subkutana injektionsvaccinet mot Bordetella bronchiseptica på den svenska marknaden. Nobivac® Respira Bb vet. fungerar som ett komplement till våra övriga vaccin mot kennelhosta och är ett alternativ till de hundar där subkutan injektion är att föredra. Vår förhoppning är att detta vaccin ska göra att fler högriskhundar kan vaccineras, något som kan minska risken för sjukdomsutbrott, säger Agneta Gustafsson, veterinärmedicinsk chef på MSD Animal Health.

Kennelhosta är en mycket smittsam luftvägssjukdom, orsakad av flera olika virus och bakterier, och kännetecknas av infektion i luftrören. Den överförs genom direktkontakt mellan smittade hundar, via förorenade ytor eller via luften genom hosta eller nysningar. Kliniska symptom kan bland annat vara torrhosta, slöhet, nysningar, rinnande nos och i mer allvarliga fall lunginflammation, nedsatt aptit och feber.

Källa: MSD Animal Health