Tecken på att vildsvinsstammen minskar

Tecken på att vildsvinsstammen minskar

Enligt Svenska Jägareförbundet tycks vildsvinsstammen ha minskat jämfört med förra året. Men läget är svårbedömt och stammen fortsätter att sprida sig i landet.

Under jaktåret 2020/2021 fälldes 158 809 vildsvin fälldes. Det är en ökning med cirka 12 000 djur från rekordnoteringen från förra jaktåret, skriver Svenska Jägareförbundet på sin hemsida.

– Vi får många rapporter om att vildsvinsstammen minskar, även om vi inte kan dra några sådana slutsatser utifrån avskjutningsrapporteringen, säger jaktvårdskonsulenten Jesper Einarsson.

Vildsvinen är svåra att inventera och har hög reproduktion. De år som förutsättningarna är optimala kan stammen därför öka snabbt i antal. Stammen sprider sig fortfarande över landet, vilket gör det svårt att säga hur stor den egentligen är.

Jägarna årliga rapporter över hur mycket vilt de fäller ger en bedömning om stammens ungefärliga storlek för respektive djurart. Bedömningen är bra för arter som rådjur, älg och räv. Men för vildsvin är det svårare att dra samma slutsatser.

– Men genom alla rapporter vi får från jägarna – tillsammans med statistik om viltolyckor –kan vi med ganska hög sannolikhet säga att stammen, på många håll i södra och mellersta Sverige, minskar, säger Jesper Einarsson.

Han anger ett par olika förklaringar till att avskjutningen ökat: Den ena är att jägarna har blivit skickligare på att jaga vildsvin, den andra att mörkerriktmedel gjort det mycket lättare att komma åt vildsvinen nattetid. Men att dra några långtgående slutsatser utifrån den höga avskjutningen av vildsvin går alltså inte att göra.

Enligt Jesper Einarsson gör jägarna ett bra jobb med att begränsa skadorna som vildsvinen orsakar.

– Vildsvin är det vanligaste jaktbytet idag. Vi skjuter idag dubbelt så många vildsvin som älgar, säger han.

Källa: Svenska Jägareförbundet