Viktigt att rapportera misstänkta biverkningar

Viktigt att rapportera misstänkta biverkningar

Läkemedelsverket vill att flera rapporterar misstänkta biverkningar, både när det gäller människor och djur. Nu har verket producerat två filmer som man hoppas ska öka antalet rapporteringar.

Det är enheten för läkemedelssäkerhet som har publicerat de två filmerna på Läkemedelsverkets Youtube-kanal. I filmerna kan man bland andra höra läkaren och riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) berätta om bakgrunden till att rapporteringen införts i Sverige, samt Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson som förklarar varför rapporteringen är viktig.

Filmerna har riktats mot hälso- och sjukvården men Läkemedelsverket bedömer att de är lika relevant för veterinärer och övrig personal i djursjukvården. Även djur behandlas med läkemedel, och att det därför är lika viktigt med rapportering av misstänkta biverkningar hos djur.

Rapporteringsblanketten finns att hämta på Läkemedelsverkets hemsida.

Länkar till filmerna:

Värdet av rapportering av misstänkta biverkningar – Youtube

Värdet av rapportering av misstänkte biverkningar – johannesört – Youtube

Källa och foto: Läkemedelsverket. Bilden föreställer Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson