Riksdagen uppmanar regeringen att genomföra djurskyddsförslag

Riksdagen uppmanar regeringen att genomföra djurskyddsförslag

Riksdagen uppmanar regeringen att genomföra fem av de 200 hundra motioner gällande djurskydd som lades fram under 2021. Tre av förslagen avser smuggelhundar.

Uppmaningarna, så kallade tillkännagivanden, rör:

  • Veterinärers möjligheter att anmäla när de misstänker illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur.
  • Tullverkets möjligheter att stoppa fordon för att söka efter hundar.
  • Insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur.
  • Ett globalt avtal om användning av antibiotika.
  • Hur förbudet mot att kupera svansar efterlevs.

Riksdagen beslutade om dessa tillkännagivanden i samband med behandlingen av cirka 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om djurskydd. Riksdagen sa nej till de övriga motionsförslagen, framför allt med hänvisning till att vissa åtgärder redan vidtagits och att arbete pågår med en del av de frågor som motionerna tar upp.

Källa: Riksdagen

Fotnot: Ett tillkännagivande är ett beslut där riksdagen meddelar regeringen sin åsikt. Genom åren har regeringar ofta kritiserats för att slå dövörat till när det gäller tillkännagivanden./VeterinärMagazinet