Byte av hundfoder ändrar tarmens mikrobiota snabbt

Byte av hundfoder ändrar tarmens mikrobiota snabbt

När en hund får nytt foder förändras mikrobiotikan i tarmen. Då förändras också mikrobernas metaboliska biprodukter. Fram till nu har forskare bara gissat tidsramen för mikrobiell omsättning. Nu visar en ny studie från universiteten i Illinois att förändringen sker på mindre än en vecka.

Det visar sig att mikrober stabiliseras mycket snabbt och börjar tillverka helt nya kemiska produkter inom två dagar efter att hundar påbörjat en ny diet. Och det tar bara sex dagar för mikrobiella samhällen att förändras och stabiliseras.

Kelly Swanson, professor vid institutionen för husdjursvetenskap och avdelningen för näringsvetenskap vid universitetet i Illinois är medförfattare till den nya studien.

Hans forskarteam har utfodrat hundar med en vanlig torrfodersort i två veckor, och bytte i ett slag till nya dieter i ytterligare 14 dagar. Hälften av hundarna fick en kost med hög fetthalt och hög proteinhalt och den andra hälften fick fiberrikt foder. Forskarna samlade in avföring två dagar efter dietförändringen och var fjärde dag efter det. Eftersom vetenskapen kräver replikering, gjordes allt två gånger. Andra gången byttes hundgrupperna till motsatt experimentkost.

Teamet extraherade mikrobiella metaboliter från varje fekalt prov. Det är de kemiska produkterna från mikrobiell metabolism som kan påverka en hunds allmänna hälsa. Man identifierade också bakteriearter i proverna för att visa hur mikrobiotan förändrades över tiden. Slutligen korrelerades metaboliter med bakteriearter.

Det primära målet var att spåra mikrobiella förändringar över tid, men forskningen bekräftade också tidigare fynd som tyder på större hälsofördelar med en fiberrik diet jämfört med en diet med hög fetthalt och hög proteinhalt för hundar. Dessa fynd var ingen överraskning, men det faktum att de två dietexterna nådde en jämvikt på samma tidsram var oväntat. För båda dieterna upptäcktes metabolitförändringar på dag två och förändringar i bakteriesamhället på dag sex.

Kelly Swanson anser att delar av studien kan vara tillämpliga på andra däggdjursmikrobiomesystem, särskilt på boskap som får samma kontrollerade foder varje dag. Hastigheten med vilken tarmmikrobiomet svarar och stabiliseras efter en näringsförändring kan vara universell.

Även om Kelly Swansons studie byggde på en abrupt dietförändring, menar han att hans resultat ger stöd för rekommendationen att gradvis övergå till ett nytt fodermärke när det gäller hundar.

–Man brukar säga att sällskapsdjur bör övergå till ett nytt foder under en sjudagarsperiod. Vår studie tyder på att mikroberna helt kan förändras inom den tidsramen. När du byter foder måste kroppen anpassa sig, men mikroberna måste ändras också. Så det är nog bra att göra det lite mer gradvis hemma än vi gjorde i labbet, säger han.

Källa: Science Daily