Hundar känner lukten av ägarnas stress

Hundar känner lukten av ägarnas stress

Stress har en doft, och hundar kan känna den hos sina ägare. Det visar en studie från Queen’s University i Belfast.

Studien omfattar bara fyra hundar av olika raser, men resultatet är så pass säkert att forskarna anser det bevisat att hundarna kunde skilja på doftprov från stressade och ostressade ägare.

Det hela gick till så att ägarna fick i utföra ett test som garanterat skapar stress: De fick försöka lösa en svår matematisk uppgift under tidspress. Hjärtfrekvens, blodtryck och prover på andedräkt och svett togs både före och efter. Därefter fick hundarna försöka skilja mellan före- och efterproverna, och tog rätt i 675 av 720 fall – eller 94 procent. Den slutsats som forskarna drar är att akut stress påverkar ämnen som kan mätas i människors svett och andedräkt, och att hundar kan känna det.

”Forskningen visar att hundar inte behöver visuella- eller ljudsignaler för att uppfatta mänsklig stress. Detta är den första studien i sitt slag och den ger bevis på att hundar kan doft av stress från andedräkt och svett, vilket kan vara användbart när man tränar tjänstehundar och terapihundar”, säger doktoranden Clara Wilson i en artikel på universitets webb.

Studien omfattade 36 personer och 4 hundar av olika raser.

Källa: Queen’s University

Länk till publikationen här