Antalet anmälningar till Ansvarsnämnden sjunker

Antalet anmälningar till Ansvarsnämnden sjunker

227 anmälningar kom in till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård fick förra året in totalt. Jämfört med året innan innebär det en minskning från 244 anmälningar.

2022 delades en varning och trettio erinringar delades ut. En veterinär fick sin legitimation återkallad, en annan fick tre års prövotid.

– Många gånger beror anmälan på kommunikationsbrist mellan veterinären och djurägaren. Försök vara så tydlig som möjligt mot djurägaren och skriv in det som sägs journalen. Det råder Annelie Svensson, handläggare på Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård alla veterinärer som vill undvika att bli anmälda till Ansvarsnämnden.

En majoritet av anmälningarna, 137 stycken, handlade om hundar. 53 stycken handlade om katter och 26 stycken om hästar.

Ärendet i vilket Ansvarsnämnden beslutade om att återkalla en legitimation handlade om en veterinär i Kalmar län som ska ha agerat grovt oskickligt och bland annat utfört operationer på en diskbänk i en bostad utan att ha använt sterila engångshandskar, använt icke godkända läkemedel, inte intuberat eller övervakat narkos och inte journalfört ingrepp. Veterinären ska även ha brutit mot Veterinärförbundets policy och använt rikligt med bredspektrumantibiotika för att kompensera för den dåliga hygienen. Men inte nog med det – veterinären har själv spridit ett antal filmer av operationerna på Youtube – som Ansvarsnämnden sedan kunnat granska och använda som bevis.

Det andra fallet handlade om en hovslagare som ville få sitt godkännande indraget.

– Det händer då och då, säger Annelie Svensson.

Beslutet om prövotid handlade om en veterinär som enligt uppgift varit onykter under sin tjänsteutövning. Veterinären ska bland annat ha felbehandlat djur samt förskrivit narkotiska preparat för ett djur som inte finns och ett djurslag som det inte är indicerat för. Ansvarsnämnden beslutade om att veterinären skulle få tre års prövotid.

– Om man anser att varning är för lindrigt och ett återkallande av legitimation är för hårt då kan man besluta om en prövotid. Då står man under tillsyn under tre år och gör man någonting då som man blir fälld för så kan det leda till att man blir av med sin legitimation, säger Annelie Svensson.

– Men det måste vara Jordbruksverket som kommer in med en sådan anmälan. Det kan inte en privatperson göra.

Vad kan det bli för påföljd som en veterinär fått mot sig under prövotiden som kan leda till återkallelse av legitimationen?

– Om man får en påföljd i en ny anmälan, kan det leda till att man blir av med sin legitimation. Påföljden kan vara en erinran eller en varning, säger Annelie Svensson.

Den enda varningen som Ansvarsnämnden delade ut förra året handlade om en veterinär som, enligt uppgift, kastrerat en katt mot djurägarens vilja. Veterinären ska inte heller ha fört någon journal vid det tillfället.

Det kom förra året in 33 överklaganden av Ansvarsnämndens beslut.

I ett fall beslutade Förvaltningsrätten i Jönköping om att upphäva Ansvarsnämndens beslut. Det hela handlade om att Ansvarsnämnden beslutat att tilldela en veterinär en erinran för att denne skulle ha brustit i att övervaka en katt efter en operation vilket ledde till att djuret avled.

Men veterinären överklagade och det kunde enligt domstolen visas att åtgärder satts in för att rädda katten – och att det inte fanns stöd för att det skulle varit frågan om underlåtelse att övervaka katten. Jordbruksverket yttrade sig i ärendet och menade att veterinärens överklagan skulle bifallas. Domstolen gick sedan alltså på veterinärens linje.

Text: Håkan Frisell Bilden visar entrén till Jordbruksverket i Jönköping där Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård har sina lokaler. Foto: Jordbruksverket.

 

Fakta:

Så många anmälningar kom det förra året in till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård:

Totalt 227 anmälningar

Så blev utfallet i olika yrkesgrupper:

Av Jordbruksverket godkänd hovslagare– 4 anmälningar

Legitimerad djursjukskötare – 13 anmälningar

Länsveterinär – 6 anmälningar

Distriktsveterinär – 15 anmälningar

Legitimerad veterinär – 193 anmälningar

Tillförordnad veterinär (som arbetar med särskilt tillstånd) – 9 anmälningar

Så var fördelningen mellan olika djur:

Hund – 137 anmälningar

Katt – 53 anmälningar

Häst – 26 anmälningar

Övriga 4