FirstVet byter ersättningsmodell – får både ris och ros

FirstVet byter ersättningsmodell – får både ris och ros

FirstVet håller på att byta ersättningsmodell, vilket lett till kritik från några veterinärer. Men vd David Prien menar att förändringen skapar en tryggare arbetsmiljö.

Vad det handlar om är att FirstVet vill röra sig bort från att betala sina konsulter per samtal, vilket har varit vanligt hittills. I fortsättningen kommer FirstVet att i första hand bemanna sin tjänst med veterinärer som är anställda eller som har konsultavtal baserat på timme. De som hellre vill jobba kvar på konsultbasis med betalt per samtal får göra det, men de blir schemalagda när det finns utrymme.

David Prien, vd på FirstVet menar att förändringen i ersättningsmodell är till fördel för veterinärerna, åtminstone på sikt.

– Modellen med ersättning per samtal fungerade under tjänstens uppbyggande. Den här förflyttningen är nödvändig för att vi ska kunna bedriva en långsiktig verksamhet med trygghet för de veterinärer som jobbar i tjänsten. Och det är inte alls så stora sänkningar det handlar om, säger han.

Samtliga veterinärer som nu jobbar för FirstVet måste alltså välja: Antingen fortsätta vara knutna till FirstVet som konsulter, eller gå över till anställning. Fördelarna med det är att det kommer att finnas kollektivavtal och garanterade arbetstider, enligt David Prien. Veterinärer som till exempel vill kombinera arbetet på First Vet med andra anställningar eller uppdrag kan fortsätta som konsulter på timbasis och få garanterade tider.

– Vår strävan är att vara helt transparenta med hur vi bedriver vår verksamhet. Våra avtal ligger i linje med kollektivavtalet, och vi har möten med SVF. Mitt mål är att vara en trovärdig arbetsgivare – och inte primärt konsultuppdragsgivare – och skapa Sveriges bästa arbetsplats, säger David Prien.

Men en veterinär som vill vara anonym är kritisk till förändringen, och hen säger sig ha medhåll från flera kolleger.

– Vi får en betydande sänkning av ersättningen. Det rör sig om mellan 20 och 40 procent. Timpenningen hamnar långt under vad min redovisningskonsult tar. Visst kan man jobba kvar på FirstVet trots det, men jag vill inte bidra till att dumpa veterinärlöner, säger hen.

Veterinären medger dock att modellen med ersättning per samtal innebär en risk: Har man ingen bokning får man inte betalt alls. Med ersättning per timme försvinner den risken.

David Prien tillbakavisar uppgiften om storleken på sänkningen för dem som inte vill vara anställda. Och alla FirstVets veterinärer är inte missnöjda med förändringen – även om den innebär mindre pengar i plånboken. Lars Uhlin, veterinär i Sollebrunn i Västergötland, arbetar halvtid för FirstVet som konsult och övrig tid som konsult för Distriktsveterinärerna samt i egen hästpraktik. Han säger så här:

– Jag har förstått att FirstVet måste ändra sitt ersättningssystem för att kunna gå med vinst. Som egenföretagare förstår jag det mycket väl. Jag har haft samtal med företrädare för FirstVet, och de har varit mycket öppna med hur de tänker. Jag har ställt frågor och fått svar på alla.

Lars Uhlin har valt att fortsätta som konsult för FirstVet, men få betalt per timme i stället för per samtal.

– För mig kommer det att innebära en sänkning med cirka 18 procent jämfört med tidigare. Men då får jag å andra sidan betalt för hela timmen. När jag går på samtal är det inte säkert att jag har någon bokning.

Sänkningen gör inte så mycket för Lars Uhlin – han har inga kostnader, resonerar han. Dessutom har han två andra ben att stå på yrkesmässigt.

– Visst är det tråkigt att tjäna mindre, men jag kan ändå inte klaga. Totalt sett har jag bra betalt. Om det inte passar mig, kan jag göra något annat. Det är ju upp till mig om jag vill vara kvar på FirstVet.

Text: Ingrid Kindahl