Hjälp en veterinär med enkätsvar om djurskyddsärenden

Hjälp en veterinär med enkätsvar om djurskyddsärenden

Andrea Redgewell läser en magisterexamen i djurskydd vid Linnéuniversitetet. Hennes uppsats ska handla veterinärers erfarenhet kring att anmäla djurskyddsfall. Hjälp henne genom att besvara en enkät om dina erfarenheter.

Veterinärer och annan djurhälsovård omfattas av djurskyddslagen, och ska göra en anmälan till vid misstanke om att djur sköts efter djurskyddslagen.

Men det saknas data på i vilken utsträckning kliniskt arbetande veterinärer verkligen gör sådana anmälningar. Målet med Andreas uppsats är därför att undersöka vilka eventuella svårigheter veterinärer kan träffa på i samband med djurskyddsärenden. Hon vill också veta hur säker Sveriges veterinärkår känner sig när det gäller att hantera sådana fall.

– Jag är själv veterinär och detta viktiga ämne ligger mig varmt om hjärtat, säger Andrea Redgewell.

Enkäten är tillgänglig till och med 5 mars. Den är anonym och riktar sig till veterinärer som är verksamma inom kliniker eller djursjukhus, för alla arter. Tänk på att det bara går att svara en gång per dator, och att hela enkäten behöver göras vid samma tillfälle. Det tar cirka 10 minuter att besvara frågorna.

Länk till enkäten här