SKK startar hälsoprogram för tre brakycefala raser

SKK startar hälsoprogram för tre brakycefala raser

Svenska Kennelklubben utbildar veterinärer i att BOAS-gradera hundar av tre brakycefala raser. Ett första utbildningstillfälle har redan hållits, nästa planeras just nu.

Det nya hälsoprogrammet för BOAS-gradering avser mops samt fransk och engelsk bulldogg. Det har tagits fram av brittiska The Kennel Club och University of Cambridge och bygger enligt SKK på gedigen forskning. Sedan det lanserades i Storbritannien 2019 används det nu i ett tiotal länder, bland dem Norge.

BOAS-graderingen görs enligt det brittiska Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S. Än så länge är hälsoprogrammet på nivå 1, det vill säga att det är frivilligt för uppfödare att vända sig till en utbildad veterinär för att få en gradering av sina avelsdjur. Målet är att öka till nivå 2 redan 2025, då blir det obligatoriskt för uppfödarna att låta undersöka hunden innan den används i avel.

– Vi har ett hälsoprogram gällande andning och temperaturreglering för dessa raser plus bostonterrier sedan tidigare, och det kommer att finnas kvar parallellt, säger Anna Björklund, veterinärmedicinskt sakkunnig på SKK.

Alla länder som använder sig av RFG-Scheme ska ha en så kallad lead assessor som är ansvarig för att utbilda veterinärer, handha eventuella överklaganden och kalibreringstillfällen. I Sverige är det veterinär Barbara Dyall på Awake djursjukhus som är lead assessor.

Den första utbildningen har redan hållits med 19 veterinärer från Sverige och Danmark som deltagare. Utbildningen hölls av den brittiska veterinären och forskaren Jane Ladlow från University of Cambridge tillsammans med Barbara Dyall.

– Själva utbildningen är en dag lång och består av en teoretisk och en praktisk del, och till den senare behöver vi ha med hundar som deltagarna får träna att lyssna på och gradera deras andning med och utan stetoskop, säger Anna Björklund.

De veterinärer som utbildats är minst steg 1-specialister i hundens och kattens sjukdomar, diplomate i kirurgi eller motsvarande. Det finns möjlighet att få dispens för att få utbilda sig för att få undersöka hundar inom hälsoprogrammet. Totalt bedömer Anna Björklund att det kan komma att behövas minst 30 utbildade veterinärer i hela Sverige när bedömningen blir obligatorisk. Det kan bli en utmaning att täcka hela landet.

– Det är viktigt att vi hittar veterinärer som vill utbilda sig eftersom det handlar om att förbättra hundarnas hälsa. Vi är tacksamma för att så många veterinärer hört av sig för att delta i hälsoprogrammet. Men än så länge är det mycket långt mellan veterinärerna i Norrland och där behövs fler. Så om du är verksam i Norrland och är intresserad av att vara med, kontakta Anna Björklund på SKK, anna.bjorklund@skk.se

Text: Ingrid Kindahl

Mer information finns här