Brännskadorna läkte efter tio dagar med ny behandling

Brännskadorna läkte efter tio dagar med ny behandling

Den tvååriga franska bulldoggen Nutella råkar få kokande vatten över sig med brännskador i nacken som följd. Skadorna självläker inte, så efter tio dagar tar ägaren henne till veterinären. Nutella är då kraftigt smärtpåverkad och kan inte undersökas i vaket tillstånd.

Det är Evidensia Smådjursklinik i Jönköping som tar emot Nutella. Där konstaterar man att det heta vattnet som runnit ner över nacken och öronlapparna har lett till att hon nu har ett hårt hudområde med ett varigt sekret i nacken, cirka 10–12 centimeter i diameter. Hon har också fläckvis förändringar i hela nacken och ner på sidan av halsen.
Nutella är så smärtpåverkad att både undersökningen och debrideringen måste göras under sedering. Före debrideringen behandlas såren med ChloraSolv, en debrideringsgel som lanserades på veterinärmarknaden 2022. Därefter rensas såret upp ordentligt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att den naturliga läkningen ska komma igång. Krustor och päls klipps bort och Nutella får också smärtstillande.

Efter behandlingen får hon åka hem på smärtstillande, men utan antibiotika.

Fyra dagar senare är hon på återbesök och såret debrideras ytterligare en gång med ChloraSolv, även denna gång under narkos. Efter behandlingen konstateras en klar förbättring – det tidigare hårda och variga området i nacken är nu mjukt och kärlförsörjt.

Nutella är tillbaka efter tre dagar för en sista behandling med ChloraSolv, som denna gång fungerar bra utan narkos. Ytterligare tre dagar senare har veterinären telefonkontakt med Nutellas ägare, som säger att såret läker och att hunden mår bra. Ägaren skickar också ett foto till kliniken, som då kan bekräfta att såret gått till läkning.

Annika Nordström, key account manager på svenska RLS Global som tillverkar ChloraSolv, trycker på hur viktig debrideringen är för att sår ska läka.

– Debridering som en del av sårbehandlingen står idag i fokus både inom humanvården och djursegmentet, säger hon. Att skapa rätt förutsättning i såret leder till en effektiv sårläkning med mindre komplikationer och mindre lidande för patienten.

ChloraSolv används idag på rutin på många veterinärkliniker runt om i Sverige vid behandling av sår med devitaliserad vävnad, abscesser och sår med bakterier och biofilm.

– Vi har sett att ChloraSolv är en produkt som saknats på marknaden, säger Annika Nordström. ChloraSolv testas nu runt i hela Sverige och den återkoppling vi får från kunder är att man är mycket nöjd och imponerad av produkten.

– Att kunna göra skillnad och minska lidandet för våra djur är fantastiskt!

ChloraSolv – effektivt mot bakterier i biofilm

  • ChloraSolv består av två komponenter som blandas in situ och bildar en tunnflytande gel som appliceras direkt på såret. Gelen gör det lättare att rensa bort nekrotisk vävnad utan att skada den friska vävnaden.
  • ChloraSolv innehåller natriumhypoklorit och har därmed antimikrobiella egenskaper. Studier visar att svamp och bakterier i biofilm avdödas effektivt. Efter två minuter är avdödningen total av både Staphylococcus aureusoch Pseudomonas aeruginosa (in vitro).