Stor andel av landets hundar och katter är seniorer

Stor andel av landets hundar och katter är seniorer

45 procent av svenskarnas hundar och 52 procent av katterna är mer än sex år gamla, visar Arkens Zoos husdjursbarometer.

När ett husdjur betraktas som äldre varierar. För vissa mindre husdjur med kortare åldersspann kan den åldern vara ganska låg. Även för våra vanligaste husdjur som hund och katt varierar senioråldern. Katter räknas som seniorer från 10 års ålder, hundar från 5–6 år om det är en större hund och runt 9–10 år om det är en mindre ras.

  Katt (procent) Hund (procent)
<1 år 11 8
1–2 år 14 22
3–5 år 25 23
6–10 år 27 33
11–15 år 18 11
15 år> 7 1

 

Husdjursbarometern 2023 visar att över hälften av alla husdjursägare upplever att husdjuren bidrar till att de känner sig lyckligare, mer älskade och mindre ensamma. Husdjursägare vill i sin tur det allra bästa för sina husdjur.

Ålderstecken hos katter

  1. Försämrad ämnesomsättning
  2. Beteendeförändring
  3. Stelhet i kroppen
  4. Förändrad pälskvalitet
  5. Förstoppning

Ålderstecken hos hundar

  1. Viktuppgång
  2. Ökat sömnbehov och mindre aktivitet
  3. Stelhet i kroppen
  4. Nedsatt syn och hörsel
  5. Inkontinens

Husdjursbarometern ger insyn i husdjursägandet i Sverige, Norge och Finland. Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av BCW Sverige. Den bygger på 3 015 intervjuer med svenska, finska och norska husdjursägande allmänheten 18–79 år (minst 1 000 intervjuer per land). Datainsamlingen genomfördes i slumpmässigt rekryterade paneler i samtliga tre nordiska länder mellan 2 och 16 mars 2023. I den här rapporten redovisas endast statistik för Sverige. Redovisningen av geografiskt statistiska skillnader baseras på begränsat antal intervjuer, tolkat med försiktighet utifrån tillgängliga undersökningsdata.

Källa: Arken Zoo