Dyrt för djurägare att inte följa veterinärens råd

Det kan bli dyrt för djurägare att inte följa veterinärens råd. I det har fallet nekade försäkringsbolaget att betala ut en viss del av ersättningen till hundägaren, och bolaget fick rätt i ARN. Det skriver juristen Terese Holmquist på sin sajt Djuridik.

En hund drabbades av akut hjärtsvikt, djurägaren sökte vård hos en klinik och vidarebefordrades sedan till en specialiserad klinik för ytterligare behandling. Trots tydliga rekommendationer från flera veterinärer om att avlivning kunde vara det mest barmhärtiga alternativet, valde hundägaren att fortsätta med behandlingen.

I tvisten framkommer det att försäkringsbolaget ersatte djurägaren för veterinärkostnader fram till dess att veterinär rekommenderade avlivning. Därefter avböjde försäkringsbolaget ytterligare ersättning eftersom hundägaren inte följt specifika aktsamhetskrav som försäkringsvillkoren stipulerar. Dessa krav handlar bland annat om att följa veterinära rekommendationer, i detta fall avlivning.

Med hänsyn till försäkringsvillkor, veterinära utlåtanden och omständigheterna i fallet, kom nämnden fram till att hundägaren inte agerat i enlighet med de föreskrivna aktsamhetskraven. Därmed avslogs kravet på ytterligare försäkringsersättning.

Terese Holmquists kommentar är att fallet understryker hur viktigt det är att djurägare förstår hur specifika situationer och veterinära rekommendationer kan påverka försäkringsersättningen, och vilken tyngd veterinärens rekommendationer har.

”Sätter vi ribban för vad vi anser är en adekvat behandling av en hund eller katt redan innan köpet och därmed också håller nere antalet försäkrade med hisnande försäkringsbelopp, så tror jag vi alla gör varandra en tjänst – inte minst djuren det handlar om. Vad som är en adekvat behandling beror förstås på både prognos, konvalescens och framtida livskvalitet. Bara för att något går att åtgärda, är det inte alltid säkert att det är det bästa för djuret. Att inte följa veterinärens råd kan bli dyrt”, konstaterar Terese Holmquist.

”Det är en balansgång mellan att följa sitt hjärta och att vara medveten om de ekonomiska och medicinska realiteterna som försäkringar ramar in. Här behöver både vi djurägare, behandlande veterinärer och försäkringsbolagen ta stort ansvar”, fortsätter hon.

Källa: Djuridik .Bilden är en genrebild.