Sveland begränsar maxbeloppet på flera djurförsäkringar

Sveland begränsar maxbeloppet på flera djurförsäkringar
Sveland Djurförsäkringar har begränsat maxersättningsbeloppet i flera av sina nya försäkringsprodukter som lanserades den 1 mars. Det beskrivs som ett steg i att stävja kostnadsutvecklingen för djurägare. Nu hoppas bolaget att andra försäkringsbolag följer efter.

– Vi tar vårt ansvar genom att inte trissa upp ersättningsnivåerna, säger Linda Kreutz, vd för Sveland Djurförsäkringar.

Bolaget menar att kostnadsutvecklingen närmar sig en nivå där en stor del av svenska folket riskerar att inte längre ha råd med husdjur. ”Veterinärbolag, djurägare och försäkringsbolag har alla har ett ansvar att förändra situationen och börja samarbeta”, heter det i ett pressmeddelande.

Veterinärbolag, precis som andra privata vårdbolag, ska vara transparenta och kunna ge prisindikationer som kunden får ta ställning till innan och under behandlingen av ett djur, heter det vidare.

Samtidigt uppmanas djurägarna att bli bättre på att ställa krav för att få veta vad veterinärvården kostar i samband med att den bokas och jämföra priser mellan olika kliniker där det är möjlig. En undersökning som genomförts av Sveland visar att en majoritet av djurägare inte frågar efter pris innan en behandling startar, trots att det kan skilja tusentals kronor för veterinärvård av samma skada eller sjukdom beroende på vilken klinik de besöker.

Försäkringsbolagen har också ett stort ansvar i att stävja prisutvecklingen, menar man. Bland annat genom att inte överträffa varandras maxbelopp för att locka kunder. ”Genom att höja ersättningsbeloppen möjliggör försäkringsbolagen den kostnadsutveckling som skett inom veterinärvården det senaste decenniet. Det finns också en risk att djur utsätts för ett överutnyttjande av veterinärvård och onödigt lidande om ersättningsbeloppen ständigt höjs”, skriver bolaget.

– Sveland Djurförsäkringar vill inte bidra till något av detta och därför har vi nu begränsat maxersättningsbeloppen i flera av våra nya försäkringsprodukter som lanserades den 1 mars. Detta är ett viktigt steg vi som försäkringsbolag kan ta för att försöka stävja den ohållbara kostnadsökningen för djurägare. Vi hoppas att våra konkurrenter på den svenska djurförsäkringsmarknaden följer efter, för djurens och djurägarnas skull, säger Linda Kreutz, vd för Sveland Djurförsäkringar.

I Svelands nya hund- och kattförsäkring är högsta maxbeloppet 120 000 kronor och i de nya hästförsäkringarna är maxbeloppet 150 000 kronor. Samtidigt förlängs självriskperioden till 180 dagar för samtliga nya produkter (från 125 dagar för hund och katt och 150 dagar för häst).

Statistik från Sveland för 2023 visar att inga kunder nådde upp till de maxbelopp som bolaget tidigare hade i sina hund- och kattförsäkringar (140 000 kronor) eller i sina hästförsäkringar (180 000 kronor).

– Ett högt ersättningsbelopp låter ju bra i mångas öron när man ska välja försäkring, men det man inte tänker på är att det gör försäkringen dyrare. Det är ytterst få skadefall som ens är i närheten av de allra högsta veterinärvårdsbeloppen på marknaden, säger Christine Ehrlander, hållbarhets- och produktchef på Sveland Djurförsäkringar.

Källa: Sveland Bilden är en genrebild