Distriktsveterinärer somnar till vid ratten

Distriktsveterinärer somnar till vid ratten Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna. Foto: Distriksveterinärerna

Det händer att veterinärer på Distriktsveterinärerna blir så trötta att de somnar till vid ratten. Ny statistik pekar på att problemet minskar – men utgör fortfarande en fara.

– Jag blir bekymrad och ledsen när jag ser att det här händer, säger Hillevi Lindström som är chef för Distriktsveterinärerna.

”Somnat till under körning” och ”höll flera gånger på att somna till vid bilkörning på eftermiddagen”. Så skriver bland annat veterinärer på Distriktsveterinärerna i interna anmälningar.

– Samtidigt ser jag att våra gemensamma ansträngningar gör att det går åt rätt håll. Varje enskild anmälan följs upp så vi lär oss mer om hur vi kan undvika situationen.

Enligt ny statistik från Distriktsveterinärerna har antalet interna anmälningar av tillbud relaterade till trötthet, långa arbetspass, trafik/bilkörning minskat rejält från 51 stycken under perioden första januari till den 21 maj förra året jämfört med samma period i år då man hade 14 stycken.

– Vi får in färre tillbudsanmälningar än tidigare när det gäller trötthet vid ratt men vi fortsätter att jobba med detta för att hitta bra rutiner och stöd så att veterinärerna inte ska hamna i den situationen.

Nya verktyg

Hillevi Lindström berättar att Distriktsveterinärerna bland annat har tagit fram en ny riskbedömningsmall för att riskbedöma sina beredskapschema. Man har även tagit fram arbetsmaterial som är avsett är avsett att vara till hjälp för chefer att på arbetsplatsträffar minimera riskerna när det gäller trötthet och långa arbetspass.

– Vi har även gjort ett förtydligande på vårt intranet att man ska kontakta den centrala beredskapstelefonen om man behöver få återhämtning.

I Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. 1 § slås det fast att ”fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt”.

EU:s arbetstidsregler ska uppfyllas

Ser ni någon anledning att polisanmäla de veterinärer som sitter och sover vid ratten?

– Nej. Vi jobbar istället med att eliminera riskerna för våra anställda att bli så trötta, säger Hillevi Lindström.

– Vi kör många mil och det ingår i vårt uppdrag men det innebär inte att det är ok att somna vid ratten. Vi lägger mycket energi på att få ner de här tillfällena till noll.

Enligt gällande kollektivavtal har Distriktsveterinärer en särställning tillsammans med bland andra åklagare och vissa domare genom att de har så kallad förtroendearbetstid. Men enligt Hillevi Lindström arbetar Distriktsveterinärerna nu ändå mot att uppfylla EU:s arbetstidsregler för dygnsvila och veckovila.

Text: Håkan Frisell, frilansjournalist