Nya rön kan vara en nyckel till behandling av kryptosporidios

Nya rön kan vara en nyckel till behandling av kryptosporidios Christian Hedberg utvecklar ett nytt läkemedel mot kryptosporidios. Han har nu antagits till Umeå Biotech Incubator och får affärsstöd för att nå ut med behandlingen på marknaden. Foto: Mattias Pettersson/Umeå universitet

Kryptosporidios är ett av de största globala hälsoproblemen för nyfödda kalvar i jordbruksindustrin. I dag saknas det en effektiv behandling mot sjukdomen – men ett nytt projekt hos Umeå Biotech Incubator kan ändra på det. Umeåprofessorn Christian Hedberg utvecklar ett läkemedel som kan revolutionera kryptosporidios-behandlingen I världen.

Infektionen drabbar även människor i U-länder hårt med hundratusentals dödsfall årligen. Det är en zoonotisk tarmparasit som förekommer hos framför allt idisslare som nöt- och fårboskap.

I jordbruksindustrin drabbas cirka 30 procent av alla kalvar av kryptosporidios under sina första sex veckor i livet. Förutom obehaget bland djuren så resulterar infektionen i 10-15 procents minskad slaktvikt och mjölkproduktionen fördröjs med tre till fyra månader.

Samarbete med Frankrike

I dag saknas en effektiv behandling av sjukdomen, både för djur och människor.

– Vårt mål är att skapa två olika läkemedelsprodukter mot kryptosporidios, dock baserade på ”ungefär” samma molekyl; ett läkemedel för idisslare, främst nyfödd kalv, samt ett för människa, säger Christian Hedberg, professor vid kemiska institutionen vid Umeå universitet, som nu är antagen till Umeå Biotech Incubator med målet att nå ut med behandlingen på marknaden.

Christian Hedberg har ett viktigt samarbete med Fabrice Laurent som är forskningschef vid INRAE, motsvarande Sveriges lantbruksuniversitet men många gånger större, som ligger i Tours i Frankrike. Fabrice har ägnat hela sin karriär åt att studera parasitinfektioner som koccidios och kryptosporidios och dechiffrera immunsvaret vid dessa infektioner.

Både preventivt och botande

Den nya behandlingen riktar in sig på en icke-redundat, metabol väg i paraisten och de har i studier uppnått proof of concept i idisslarmodell på nyfödda lamm.

– I många länder, som Sverige, behandlas inte kryptosporidios hos kalvar på grund av att det inte finns något bra läkemedel. Man ger bara en reaktiv behandling vilket också innebär att jordbrukarna får lägga mycket tid och arbetskraft på att rengöra ladugårdarna.

FAKTA KRYPTOSPORIDIOS

• 133 000 barn mellan 0-2 år dör årligen i U-länder. Totalt drabbas årligen 7,5 miljoner barn mellan 0-2 år.
• Måttet DALY’s (disablility-adjusted life years lost) representerar det totala antalet år som förloras på jorden på grund av dålig hälsa, funktionshinder eller tidig död. Kryptosporidios beräknas årligen förkorta livet med 8,2 miljoner år.
• Kryptosporidios orsakar både fler dödsfall och har en högre DALY’s än sjukdomar som denguefeber, gula febern och rabies.
• I jordbruksindustrin drabbas kring 30 procent av alla nyfödda kalvar under de sex första veckorna i livet.
• Detta resulterar i 10-15 procents minskad slaktvikt och en fördröjd mjölkproduktion med tre-fyra månader.

Källa: Umeå Biotech Incubator