Hur påverkar klövvård mjölkkors välbefinnande?

Hur påverkar klövvård mjölkkors välbefinnande? Förhoppningen är att genom ny forskning bidra till att minska antalet halta nötkreatur, för ökad djurvälfärd. Foto: Adobe Stock

Ökad djurvälfärd och en mer hållbar mjölkproduktion – det är vad som ligger bakom ett forskningsprojekt om hur olika slags klövvård påverkar nötkreaturs välbefinnande, som i år får bidrag från Agria forskningsfond.

Genom Stiftelsen Lantbruksforskning stöttar Agria forskningsfond projekt som rör forskning om lantbrukets djur och grödor. Ett av de aktuella projekten är ”Effekt av klövvård på mjölkkors välbefinnande i Sverige”, som leds av Evgenij Telezhenko, forskare på SLU. Nu tittar han närmare på klövvård – varje år görs runt 500 000 klövverkningar på mjölkkor i Sverige.

Evgenij Telezhenko, forskare på SLU, leder projektet. Foto: SLU

– Forskningsprojektet är en fortsättning på vårt tidigare projekt, som handlade om att utveckla en bästa praxis för svensk klövvård. Nu behöver vi undersöka mer i detalj hur olika sätt att klövverka påverkar djurens välbefinnande, både på kort och lång sikt. I detta projekt är det inte bara djurhälsan, utan även djurens rörelsemönster, som kommer att vara i fokus, berättar Evgenij Telezhenko.

Hoppas minska antalet halta nötkreatur

– Målet med projektet är att vidareutveckla och verifiera koncept för bästa praxis inom klövvård. Korrekt verkade, välmående, hållbara kor innebär bättre djurvälfärd, förbättrad ekonomi och bättre konkurrenskraft för mjölkföretag. Det finns generellt väldigt lite forskning om hur olika sätt att klövverka påverkar djurens välfärd och hälsa, så därför känns det extra viktigt att undersöka just detta.

Förhoppningen är att genom ny forskning bidra till att minska antalet halta nötkreatur, för ökad djurvälfärd.

– Vi hoppas att kunskapen som tas fram i detta projekt kan leda till att klövvård aldrig ska orsaka att kon blir skadad eller halt, utan att klövvård endast bidrar till att få kor friskare och mer välmående, avslutar Evgenij Telezhenko.