Långt kvar till en hållbar djursjukvård

Långt kvar till en hållbar djursjukvård För tredje året i rad bjöd Agria in till ett panelsamtal under Almedalsveckan tillsammans med politiker och företrädare inom branschens olika organisationer för att diskutera vilka möjliga lösningar som finns för en hållbar djursjukvård på lång och på kort sikt.

Under politikerveckan Almedalen bjöd Agria in till ett panelsamtal för att diskutera de skenande kostnaderna och möjliga lösningar för en hållbar djursjukvård. Agnes Fabricius, vd i Agria, uppmanar politikerna att komma in i matchen och återskapa konsumentmakten inom djursjukvården. Regeringens företrädare var överens om det uppenbara behovet att se över konkurrenssituationen i landet.

Agnes Fabricius, vd för Agria, inledde med att lyfta den oro som finns bland landets cirka två miljoner djurägare över kostnadssituation inom djursjukvården.

– Nio av tio djurägare är oroliga, en tredjedel så till den grad att de undviker att söka veterinärvård vid behov. Det blir ett reellt hot mot djurskyddet i Sverige. Och ett hot mot människors möjlighet att ha djur i framtiden, sa hon.

De som deltog i samtalet var: Adam Reuterskiöld, (m) statsrådsersättare & ledamot, finansutskottet och skatteutskottet, Sofia Skönnbrink, (s) ledamot, miljö- och jordbruksutskottet, Emma Nohrén, (mp) ordförande, miljö- och jordbruksutskottet, Magnus Oscarsson (kd) ledamot, miljö- och jordbruksutskottet, Kees de Jong, vd, Svenska Kennelklubben, Karolina Lagerlund, vd, Hästnäringens Internationella Stiftelse, Agnes Fabricius, vd, Agria. Samtalet leds av Kristin Kaspersen.

Se hela debatten via att klicka här: